O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Propozycja modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

------------------------------------

------------------------------------

XXXIII Niedziela Zwykła (rok C)
13 listopada 2016 r.

 

I. Lectio
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony». Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie?» Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: „To ja jestem” oraz: „Nadszedł czas”. Nie podążajcie za nimi! I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw „musi się stać”, ale nie zaraz nastąpi koniec». Wtedy mówił do nich: «Powstanie naród przeciw narodowi” i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie»” (Łk 21, 5-19 – Ewangelia).

 

II. Meditatio
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Różne są przyczyny, że jakaś zacna budowla ulega ruinie. To może być efekt działań wojennych, kataklizmów przyrodniczych jak trzęsienia ziemi, zaniedbań człowieka w trosce o stan danej budowli np. brak niezbędnych zabezpieczeń czy remontów. Świątynia Jerozolimska doświadczyła tego pierwszego. W tym miejscu pragnę sobie uświadomić, że w sensie duchowym jestem także budowlą i to Bożą. Także jej grożą różne niebezpieczeństwa i zagrożenia. I ona wskutek mojego nieodpowiedzialnego czy wręcz grzesznego życia może popaść w całkowitą ruinę.

Czy troszczę się o budowlę swego życia? Czy staram się, aby była jak najbardziej funkcjonalna, godna Boga i człowieka? Czy dokonuję w niej na bieżąco niezbędnych duchowych „remontów” i „napraw”? Czy zabezpieczam jej stabilność mocą Bożej łaski?

Pan Jezus podpowiada, że czas prześladowań będzie dla Jego uczniów doskonałą okazją do składania świadectwa. To nie znaczy, że w życiu mam czekać na takie czasy i że tylko takie czasy są najlepszą przestrzenią dla chrześcijańskiego świadectwa. Trzeba mi je dawać także w czasach pokoju i ludzkiej życzliwości.

Czy o tym pamiętam? Czy świadczę o Panu Jezusie, tak w czasie pokoju, jak i w czasie wojny czy prześladowań? Czy pamiętam, że w jednym i drugim czasie dawanie świadectwa o Panu jest wymagające, choć z pozoru wydaje się, że większy trud, łącznie z możliwością utraty życia jest w czasie prześladowań? Czy pamiętam, że czas pokoju, bezpieczeństwa często usypia świadków Chrystusowej Ewangelii tak, że ono słabnie czy ulega zniekształceniu lub rozmyciu?

Pan Jezus nie odpowiada wprost na pytanie uczniów o termin rozpoczęcia czasów ostatecznych. On podaje pewne symptomy, których pojawienie się może sygnalizować, że te czasy nadchodzą a wśród tych symptomów kataklizmy, wojny czy prześladowania uczniów Pana. Te ostatnie nie zawsze będą miały drastyczny wymiar, połączony z fizycznym cierpieniem, które kończy okrutna śmierć. Często owe prześladowania, to będą subtelne, pozornie niewinne działania.

Co w tym wypadku ma uczynić zwykły, szary chrześcijanin, czyli ja? Zapisać się na kurs samoobrony czy raczej ćwiczyć się w sztuce miłości i przebaczenia? Przestać ciągle pytać, „kiedy”, ale codziennie być w pełni gotowym do dawania świadectwa o Panu Jezusie. Muszę pamiętać, że bolesne jest nie tylko to, kiedy prześladują mnie ze względu na Pana Jezusa, ale też Pana Jezusa ze względu na mnie, wytykając moje, dalekie od Ewangelii gorszące, życie. Co czynię, aby On się nie wstydził przeze mnie?

Poproszę Pana o moc i siłę w dawaniu autentycznie, ewangelicznego świadectwa. Pomodlę się za uczniów Pana Jezusa, których życie z różnych powodów uległo moralnej czy duchowej ruinie, aby jak najszybciej z Bożą pomocą podjęli trud odbudowy.

 

III. Oratio
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

W obliczu Pana, który nadchodzi,
bo przychodzi osądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie
i ludy według słuszności...
(Ps 98, 9)

  

IV. Contemplatio
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie !

  

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków

------------------------------------

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

------------------------------------

Centrum Formacji Duchowej poleca:


Ewangelizuj razem z nami - „PODAJ DALEJ” zwiastun NJŻ!

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2017

  

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl