O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Propozycja modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

------------------------------------

------------------------------------

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (rok C)
20 listopada 2016 r.

 

I. Lectio
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: "Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym". Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: "Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie". Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: "To jest Król Żydowski". Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: "Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas". Lecz drugi, karcąc go, rzekł: "Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił". I dodał: "Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa". Jezus mu odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju” (Łk 23, 35-43 – Ewangelia).

 

II. Meditatio
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

R&Pan Jezus na krzyżu jest trzykrotnie kuszony, aby zadbał, zatroszczył się o Siebie, nie licząc się z dobrem swych poddanych. Faryzeusze, rzymscy żołnierze, jeden z dwóch ukrzyżowanych łotrów usiłowali namówić Go, aby wybawił samego siebie. Tylko łotr rozszerza to uwolnienie, wybawienie także na siebie i swego towarzysza. Pan Jezus nie podejmuje tej propozycji. On do końca, do śmierci walczy na krzyżu o swoich poddanych, o ich wybawienie. On pragnął, aby nie tylko nawrócony w ostatniej chwili łotr, ale wszyscy byli z Nim w raju, w Domu Ojca. Napis na tabliczce umieszczonej na krzyżu mówiący o tym, że Jezus jest królem Żydowskim, tak naprawdę ukazywał Jezusa, jako Króla wszystkich narodów, króla, który w zmaganiu o swych poddanych postanowił wszystko wziąć niejako w swoje ręce. Do tej pory na plac boju posyłał swe sługi, proroków. Teraz do walki staje osobiście i zwycięża. Ostatecznie, do końca posłuszny Ojcu a nieposłuszny wobec pokus i kusicieli.

Panu Jezusowi pragnę dziękować za nieposłuszeństwo wobec pokus i całkowite posłuszeństwo wobec Ojca. Pragnę wyrazić Mu wdzięczność za to, że wziął na siebie karę, która była przeznaczona dla mnie, za to, że został uznany za złoczyńcę, abym ja mógł odzyskać godność syna, Bożego dziecka. Pragnę dziękować, że pomimo pokus nie zszedł z Krzyża, abym ja dzięki temu mógł wraz z Nim wrócić do raju. Pragnę uczynić, co w mej mocy, aby nie tyle na drzwiach mego domu czy mieszkania, ale w sercu widniał napis: "Tu króluje, Jezus Chrystus, Boży Syn" i aby ten napis potwierdzało moje codzienne życie. Pragnę być wobec innych niejako autentyczną, prawdziwą wizytówką Pana Jezusa. Od Pana pragnę też uczyć się postawy coraz większego zapominania o sobie, aby coraz więcej pamiętać o innych, być dla innych.

W ufnej modlitwie powierzę siebie, swoje życie, Jezusowi, jako memu Panu i Królowi.

 

III. Oratio
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:
„Pójdziemy do domu Pana”.
Już stoją nasze stopy
w twoich bramach, Jeruzalem...
(Ps 122, 1-2)

  

IV. Contemplatio
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Idźmy z radością na spotkanie Pana !

  

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków

------------------------------------

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

------------------------------------

Centrum Formacji Duchowej poleca:


Ewangelizuj razem z nami - „PODAJ DALEJ” zwiastun NJŻ!

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2017

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl