O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Propozycja modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

------------------------------------

------------------------------------

I Niedziela Adwentu (rok A)
27 listopada 2016 r.

 

I. Lectio
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy: Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pana stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: ”Chodźcie, wstąpmy na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pana z Jeruzalem”. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pana!” (Iz 2,1-5 – pierwsze czytanie).

 

II. Meditatio
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Prorok Izajasz w cytowanym wyżej fragmencie pisze o swoistym rozbrojeniu narodów w czasach mesjańskich. Oto narzędzia wojny jak miecze czy włócznie zostaną przerobione na narzędzia do pracy na roli jak lemiesze czy sierpy. Odnosząc to do naszych czasów moglibyśmy powiedzieć, że czołgi zostaną przerobione na kombajny a bojowe samoloty na samoloty rolnicze i zamiast bomb będą zrzucały na ziemię nawozy czy substancje owadobójcze. Szkoły wojskowe zaś zapełnią się studentami uczącymi się jak pielęgnować pokój pomiędzy narodami czy dobre relacje między ludźmi.

Prorok pisze też, że narody nie tylko, że nie podniosą oręża przeciw sobie, ale też zaniechają wszelkich wojennych przygotowań. W naszych realiach to tak jakby w budżetach poszczególnych państw wydatki przeznaczone na wojskowość, zbrojenia zostały przesunięte na wsparcie oświaty, służby zdrowia czy walki z ubóstwem. Z krajobrazu zaś zniknęłyby poligony, strzelnice czy place żołnierskich ćwiczeń. W rzeczywistości zaś ciągle rosną wydatki na zbrojenia. Wprawdzie maszyny rolnicze są coraz bardziej nowoczesne a tym samym wydajne, niestety, narzędzia służące do zabijania jeszcze bardziej. Ufamy, nie tracimy nadziei, że czas powszechnego rozbrojenia i pokoju według Bożego scenariusza prędzej czy później nastąpi.

Nie jestem wprost odpowiedzialny za budżet państwa, ale za swój osobisty to i owszem. Mogę, więc usunąć z niego wszelkie wydatki, nazwijmy je około zbrojeniowe, czyli na przykład nie będę kupował a tym bardziej grał na komputerze w gry promujące wojnę czy wprost zabijanie. Uczynię wszystko, aby na bliźniego nie tylko nie podnieść nawet nieuzbrojonej w nic ręki, ale nawet głosu, chyba, że będzie to głos ostrzegający go przed niebezpieczeństwem. Ciągle będę się zaprawiał, ćwiczył w dziełach służby bliźniemu. Współpracując z Bożą łaską będę „rozbrajał” moje serce z tego, co rodzi agresję, wrogość, przemoc i wypełniał je życzliwością, łagodnością, troskliwością, a przede wszystkim miłością. Od Pana będę się uczył jak wydawać sprawiedliwe wyroki. Na tym świetle, Bożym świetle nie będę oszczędzał, ale w jego blasku kroczył przez życie ścieżkami wytyczonymi przez Pana.

Będę prosił o dar owocnego przeżycia czasu adwentu i całego nowego roku kościelnego dla siebie, bliskich memu sercu, całego Kościoła. Pomyślę i podejmę konkretne i realne do wypełnienia adwentowe postanowienie. Nie dam się okraść z czasu adwentowego przygotowania na powtórne przyjście Pana i świętowanie świąt Jego narodzenia. Pomyślę też, z jakich „niebezpiecznych narzędzi” trzeba mi jeszcze rozbroić moje serce.

 

III. Oratio
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:
„Pójdziemy do domu Pana”.
Już stoją nasze stopy
w twoich bramach, Jeruzalem...
(Ps 122, 1-2)

  

IV. Contemplatio
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Idźmy z radością na spotkanie Pana !

  

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków

------------------------------------

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

------------------------------------

Centrum Formacji Duchowej poleca:


Ewangelizuj razem z nami - „PODAJ DALEJ” zwiastun NJŻ!

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2017

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl