O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Propozycja modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

------------------------------------

------------------------------------

III Niedziela Adwentu (rok A)
11 grudnia 2016 r.

 

I. Lectio
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”. Jezus im odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: «Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: „Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę”. Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on»” (Mt 11, 2-11 – Ewangelia).

 

II. Meditatio
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Pan Jezus nie odpowiada wprost na pytanie postawione przez uczniów Jana Chrzciciela. On udziela odpowiedzi niejako okrężną drogą. Wskazując na znaki i cuda, które dzieją się poprzez Jego działanie, stwierdza, że tym samym wypełniają się proroctwa Starego Przymierza odnoszące się do działalności Mesjasza. Wniosek: On jest tym, który miał przyjść, oczekiwanym Mesjaszem. Czas odrzucić wszelkie wątpliwości i otworzyć się na życie, które przyniósł.

Czy ja się otwieram? Czy Boże życie, które przyniósł Jezus, wypełnia moje serce? Czy pozwalam Panu, aby oczyszczał mnie z trądu grzechu? Leczył mój wzrok, abym widział bliźnich w potrzebie? Odbierał moim nogom wszelka chromowatość, aby mogły spieszyć innym z pomocą? Moje uszy, abym mógł usłyszeć wołanie o pomoc? Czy pozwalam Panu, aby mógł leczyć także inne moje życiowe dolegliwości, szczególnie w sferze ducha? Czy jestem wiernym słuchaczem Ewangelii? Czy dla mnie Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem, Zbawicielem? Czy nie pozwalam, aby duch tego świata zasiał w moim sercu, co do tego jakieś wątpliwości, wątpliwości, które osłabią moją relację z Panem?

W drugiej części naszej perykopy Pan Jezus wskazuje na Jana, że w jego osobie wypełniają się słowa proroctw mówiące o poprzedniku Mesjasza. Jan w pewnym momencie nabrał wątpliwości, co do Osoby Jezusa, jako Mesjasza. Jezus nie ma ich, co do Jana, jako swego poprzednika. To Jan jest owym posłańcem, który Jezusowi przygotował drogę w ludzkich sercach. Pan podkreśla wielkość osoby Jana Chrzciciela a jednocześnie stwierdza, że każdy, kto otwiera się na dar królestwa niebieskiego większy jest od niego.

Czy zdaję sobie sprawę, że w pewien sposób ciąży na mnie zadanie proroka Jana Chrzciciela? Ja też mam przygotować drogę dla Pana do swego serca a następnie pilnować tej gotowości nie pozwolić jej sobie odebrać. Potem pomóc w tym przygotowaniu moim braciom i siostrom, szczególnie tym, u który Boże drogi zarosły trawą obojętności i niepamięci. Czy to czynię? Czy nie jest tak, że narzekam na drogi, po których jeżdżę czy chodzę a moja droga dla Jezusa wcale nie jest lepsza? Ważne jest też, aby bliźni mieli ułatwiony dostęp do dobroci, która kryje się w moim sercu. Mają?

Poproszę o dar owocnego przeżycia czasu adwentu, który pozostał jeszcze do Świąt Bożego Narodzenia. Pomodlę się za rekolekcjonistów, spowiedników, kierowników duchowych o owocność ich posługi w okresie adwentu.

III. Oratio
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Pan przywraca wzrok ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych.
Pan kocha sprawiedliwych,
Pan strzeże przybyszów...
(Ps 146, 8-9)

  

IV. Contemplatio
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić !

  

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków

------------------------------------

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

------------------------------------

Centrum Formacji Duchowej poleca:


Ewangelizuj razem z nami - „PODAJ DALEJ” zwiastun NJŻ!

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2017

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl