O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Propozycja modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

------------------------------------

------------------------------------

IV Niedziela Adwentu (rok A)
18 grudnia 2016 r.

 

I. Lectio
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienna za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: "Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów". A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy "Bóg z nami". Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie” (Mt 1, 18-24– Ewangelia).

 

II. Meditatio
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Od samego początku wkroczenia w ludzką historię, wejścia na arenę tego świata Pan Jezus doznawał trudności, na Jego drodze pojawiały się liczne przeszkody. Trudności opisane w dzisiejszej Ewangelii związane z oczywistym faktem, choć dla Józefa nie do końca zrozumiałym, brzemienności Maryi, rozwiązuje ostatecznie interwencja Pana Boga. Józef po Bożych wyjaśnieniach odrzuca myśl o potajemnym oddaleniu Maryi swej małżonki i bierze Ją do siebie a więc i Dziecię, które nosiła pod swoim sercem.

W moich czasach a może i w moim życiu Pan Jezus nie zawsze ma tyle szczęścia. Często oddala się Go czy usuwa z życia nie czekając na żadne Boże wyjaśnienia a nawet nie pytając o nie. W wielu wypadkach dokonuje się to wcale nie potajemnie, w ukryciu, ale oficjalnie, na forum publicznym, wobec wielu świadków, przekonując ich, że usunięcie Boga, to czyn ludzi postępowych, życiowo odważnych i oświeconych, że bez Emmanuela doskonale sobie poradzimy. Ci propagatorzy życia bez Boga zapominają, że może z niektórymi sprawami damy sobie jakoś radę, ale z grzechem i jego konsekwencjami na pewno "nie". W tej kwestii Jego pomoc jest konieczna, jest nie do zastąpienia. Tylko On zbawia lud od jego grzechów. On zawsze jest Bogiem z nami, tym bardziej przeciw grzechowi. Pragnę sobie dzisiaj uświadomić czy podobnego scenariusza nie stosuję w swoim życiu. Ulegając światowej propagandzie, czy i ja nie mam pokusy sprawdzić jak wygląda życie bez Emmanuela, życie bez Boga? Może niekiedy nawet pokusa ta zamienia się czyn. I tak Bóg trafia na bruk a ja w szpony grzechu i zła. Czy coraz bardziej uświadamiam sobie, że w życiu trzeba mi się nie tyle bać Boga, co życia bez Niego?

Pomodlę się przez wstawiennictwo św. Józefa i Maryi o głębokie, owocne przeżycie świąt Bożego Narodzenia dla siebie i bliskich memu sercu, o mądre wykorzystanie czasu, który jeszcze pozostał do świąt, o równowagę pomiędzy przygotowaniami zewnętrznymi a wewnętrznymi. Na ile będę mógł, pomogę tym, dla których to jest trudny czas.

  

III. Oratio
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami...
(Ps 24, 1-2)

  

IV. Contemplatio
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały !

  

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków

------------------------------------

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

------------------------------------

Centrum Formacji Duchowej poleca:


Ewangelizuj razem z nami - „PODAJ DALEJ” zwiastun NJŻ!

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2017

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl