O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  o. Anselm Grün OSB ...


 o. Anselm Grün OSB

jest benedyktynem z opactwa w Münsterschwarzach w Niemczech, cenionym rekolekcjonistą, kierownikiem duchowym, autorem licznych publikacji z zakresu życia duchowego. W naszym domu w Krakowie prowadził dotąd trzy spotkania (1999, 2002, 2009).

Urodził się 14 stycznia 1945 r. w Junkerhausen. Dzieciństwo przeżył w Monachium. Mając 19 lat wstąpił do opactwa benedyktynów w Würzburgu. W latach 70-tych zainteresował się tradycją starożytnych mnichów i jej nowym znaczeniem czerpiącym ze współczesnej psychologii. Obecnie należy do opactwa w Münsterschwarzach, jednego z największych w Niemczech. Studiował Ojców Pustyni i psychologię współczesną.

Jest rekolekcjonistą, kierownikiem duchowym i autorem wielu książek (ponad 130), które przetłumaczono na ponad 25 języków. W języku polskim - wskazując jedynie zasoby wydawnicze Wydawnictwa Salwator - ukazało się dotąd 12 książek jego autorstwa, m.in.: „Zamienić rany w perły. Droga wewnętrznego uzdrowienia”, „Bóg w mojej historii życia”, „Doświadczyć radości zmartwychwstania”, „Ta choroba zmierza ku życiu. Uzdrawiająca moc życia duchowego”, „Jak sobie radzić ze złem?”. >> więcej >>

 

O. Anselm Grün OSB współpracuje z naszym Centrum od kilku lat. Trzykrotnie prowadził u nas sesje formacyjne. Za pierwszym razem w czasie spotkania od 4 do 6 czerwca 1999 r. podjął temat „Droga do wewnętrznego uzdrowienia”. Owocem tej sesji była również publikacja książkowa pt. „Zamienić rany w perły. Droga wewnętrznego uzdrowienia”, której dwa wydania ukazały się nakładem Wydawnictwa Salwator.

  

W dniach 8-10 listopada 2002 roku o. Grün przeprowadził w naszym krakowskim Centrum w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego sesję weekendową pt. „Kształtowanie obrazu Boga i siebie w kierownictwie duchowym”. Konferencje wygłoszone w czasie tego spotkania oraz odpowiedzi na pytania, których udzielił na zakończenie sesji, zostały opublikowane przez Wydawnictwo SALWATOR w książce „Bóg w mojej historii życia”. Konferencje zostały również utrwalone na kasetach. 

     

W dniach 5-7 czerwca 2009 r. benedyktyn z Münsterschwarzach prowadził w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego spotkanie formacyjne pt. „Między ideałami a słabościami. Duchowość autorytarna i nieautorytarna”. Wygłoszone konferencje zostały utrwalone na płytach CD oraz ukazały się drukiem w Zeszytach Formacji Duchowej (nr 45):

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl