O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Propozycja modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

------------------------------------

------------------------------------

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (rok A)
1 stycznia 2017 r.

 

I. Lectio
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie Matki” (Łk 2, 16-21– Ewangelia).

 

II. Meditatio
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Pasterze, którzy przybyli do Betlejem i zastali Niemowlę leżące w żłobie oraz Maryję i Józefa uświadomili sobie zapewne, że wcześniejsze spotkanie z aniołami nie było snem, ale dokonało się w rzeczywistości. To pomogło im opowiedzieć to, co o Nowonarodzonym usłyszeli od aniołów. Ich słowa u słuchających wzbudziły zdumienie. Domyślamy się, że swoją treścią a także tym, że padły one z ust pasterzy, którzy w tych czasach nie cieszyli się szczególną reputacją. Oni tego nie mogli sami wymyślić.

Paterze po oddaniu pokłonu narodzonemu Jezusowi wracają do siebie, do swoich zajęć, swojej pracy, do swojej pasterskiej codzienności. Nie jest to jednak zwykły powrót. Oni wracają, jak pisze Ewangelista Łukasz, "wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane". Nie wiemy na ile i jak mocno usłyszane słowa i zobaczone obrazy utrwaliły się w ich sercach. Na ile podobni byli do Maryi, która usłyszane słowa zachowywała w swym sercu i je rozważała, pozwoliła, aby one kształtowały jej życie. Czy kształtowały ich życie? A może z upływem czasu coraz słabiej były obecne?

Moje słowa o Panu Jezusie u innych budzą zdumienie, zainteresowanie, chęć dowiedzenia się czegoś więcej? A może nic nie budzą, bo takie słowa nie pojawiają się na moich ustach? A może budzą zgorszenie, irytację, niesmak? Czy wśród moich słów pojawiają się słowa, które wielbią i wysławiają Pana Boga za wszystko dobro, którego doświadczam z Jego łaskawości? Czy pogłębiam moją wiedzę o Panu Jezusie a nade wszystko moją relację z Nim? Czy potrafię pośród codziennych zajęć coraz lepiej obronić Boże słowo obecne w moim sercu? Czy kształtuję moją codzienność szukając inspiracji, natchnienia, wskazówek w Bożym słowie?

Pomodlę się o dar pokoju dla całego świata, o owocne przeżycie czasu Nowego Roku, o codzienną wierność Bożemu słowu.

  

III. Oratio
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi;
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę,
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów...
(Ps 67, 2-3)

  

IV. Contemplatio
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało !

  

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków

------------------------------------

Umocnienia zażyłości z Bożym słowem na każdy dzień,
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym,
zawodowym, wspólnotowym czy rodzinnym
oraz obfitości darów Bożej Dzieciny
na czas Świąt Bożego Narodzenia i cały rok 2017

życzy
ks. Ryszard SDS

------------------------------------

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

------------------------------------

Centrum Formacji Duchowej poleca:

«Mamy więc swoistą trylogię, która zaprasza cię do spotkania ze słowem Bożym z niedzielnej czy też świątecznej liturgii. (…) Bohater tej trylogii - Jezus, ciągle żyje i daje swoje pełne mocy słowo. On liczy na Twoje otwarte serce, na Twoje codzienne i wytrwałe „tak” dla Bożego słowa. Niech to słowo – przyjęte przez Ciebie i przemodlone – głęboko zapadnie w Twoim sercu, abyś nawet wtedy, gdy upadniesz, jego mocą mógł powstać i kontynuować swoją wędrówkę do Ojcowskiego Domu. Życzę Ci nie tyle owocnej lektury, ile obfitych owoców z modlitwy Bożym słowem, owoców, których pozwolisz skosztować także Twoim braciom i siostrom w wierze».

 

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2017

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl