O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Propozycja modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

------------------------------------

------------------------------------

II Niedziela Zwykła (rok A)
15 stycznia 2017 r.

 

I. Lectio
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi». Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym»” (J 1, 29-24– Ewangelia).

 

II. Meditatio
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Święty Paweł w jednym ze swoich listów napisał, że bez pomocy Ducha Świętego nie można powiedzieć, że Jezus jest Panem. Dzisiejsza, niedzielna Ewangelia jakby chciała uzupełnić Pawłowe stwierdzenie i zwrócić uwagę na to, że bez pomocy Ducha Świętego nie można też rozpoznać Pana Jezusa oraz tego kim On jest. Jan Chrzciciel w Duchu Świętym rozpoznaje Jezusa i to, że jest On Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata, rozpoznaje Męża, który przewyższa go godnością, Tego, który chrzci Duchem Świętem. Jan także w mocy Ducha daje świadectwo o Jezusie, Synu Bożym.

Ja również potrzebuję pomocy Ducha Świętego, aby Jezusa rozpoznać i uznać w Nim Baranka Bożego, który gładzi grzech świata, w tym także mój grzech. Potrzebuję mocy Ducha Świętego, abym nie bał się z moim grzechem przyjść do Jezusa i prosić o miłosierdzie. Potrzebuję Ducha Świętego, aby rozpoznawać Jezusa nie tylko od wielkiego święta, ale także pośród mojej codzienności. Potrzebuję mocy Ducha Świętego, aby dawać rzetelne świadectwo o Jezusie jako Synu Bożym. Potrzebuję światła Ducha Świętego, aby rozpoznawać Jezusa obecnego w moim bliźnim, słyszeć Go w Bożym słowie, otwierać przed Nim swe serce, kiedy przychodzi do mnie w tajemnicy świętych sakramentów.

Czy otwieram się na Ducha Świętego i Jego natchnienia? Czy pamiętam, że od chwili chrztu świętego działa On w moim życiu? Czy z tego działania korzystam? Czy sakrament bierzmowania przyjąłem jak jakiś kolekcjoner sakramentów, czy też jako dar i ogromną szansę pogłębienia mojej współpracy z Duchem Świętym? Czy dzięki tej współpracy umacnia się moja więź z Panem Jezusem i więzi z moimi bliźnimi? Czy umacnia się moje posłuszeństwo natchnieniom Ducha Świętego?

Będę prosił, aby Duch Święty pozwalał mi rozpoznawać Jezusa Bożego Syna i z dnia na dzień coraz bardziej umacniać z Nim moją więź.

  

III. Oratio
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Z nadzieją czekałem na Pana,
a On pochylił się nade mną
i wysłuchał mego wołania.
Włożył mi w usta pieśń nową,
śpiew dla naszego Boga...
(Ps 40, 2ab. 4ab)

  

IV. Contemplatio
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę !

  

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków

------------------------------------

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

------------------------------------

Centrum Formacji Duchowej poleca:

«Mamy więc swoistą trylogię, która zaprasza cię do spotkania ze słowem Bożym z niedzielnej czy też świątecznej liturgii. (…) Bohater tej trylogii - Jezus, ciągle żyje i daje swoje pełne mocy słowo. On liczy na Twoje otwarte serce, na Twoje codzienne i wytrwałe „tak” dla Bożego słowa. Niech to słowo – przyjęte przez Ciebie i przemodlone – głęboko zapadnie w Twoim sercu, abyś nawet wtedy, gdy upadniesz, jego mocą mógł powstać i kontynuować swoją wędrówkę do Ojcowskiego Domu. Życzę Ci nie tyle owocnej lektury, ile obfitych owoców z modlitwy Bożym słowem, owoców, których pozwolisz skosztować także Twoim braciom i siostrom w wierze».

 

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2017

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl