O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Propozycja modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

------------------------------------

------------------------------------

V Niedziela Zwykła (rok A)
5 lutego 2017 r.

 

I. Lectio
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5,13-16 – Ewangelia).

 

II. Meditatio
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

To wydaje się dość dziwne wezwanie do tego, aby nieść innym światło, czynić dobre uczynki a na końcu pozwolić, aby chwałę z tego wynikającą i to w całości, odebrał Ojciec niebieski. Wobec takiej perspektywy buntuje się ludzki egoizm. Nie może się z tym pogodzić pycha. Człowiek tak łaknie oklasków, słów podziwu, docenienia, popularności. Co robić? Zaufać Panu Jezusowi.

Czy ja ufam Panu Jezusowi? Czy kiedy korona pychy spadnie z mej głowy to panikuję, natychmiast staram się ją umieścić tam z powrotem? Czy pozwalam, aby trafiła tam, gdzie jej miejsce, czyli na złom? Czy zdaję sobie sprawę, że kiedy chwalą Ojca niebieskiego, to chwalą także Jego dzieci czyli mnie? Czy kiedy chwalą Ojca niebieskiego za moje dobre życie, to nie stoję naburmuszony i zagniewany, lecz do tego chwalenia dołączam moje serce i mój głos?

Być jak sól, to nie tylko nadawać smak temu światu, nie tylko go zabezpieczać, chronić przed zepsuciem. To także robić wszystko, aby tych właściwości nie zatracić. Smutny jest los zwietrzałej soli, bez smaku, wyrzuconej i deptanej przez ludzi. Smutny jest los chrześcijanina, którego życie utraciło ewangeliczne właściwości, który niewiele z tego co Boże ma do zaoferowania ludziom.

Czy dbam o swój ewangeliczny smak? Co czynię, jakie podejmuję kroki, starania, zabiegi, aby nie ulec procesowi zwietrzenia, utraty smaku? Co robię, aby ten ewangeliczny smak był zawsze najwyższej jakości? Czy nie ulegam pokusie, aby ten sam zachować tylko dla siebie? Czy chętnie dzielę się nim z innymi?

Być jak światło to nie tylko wskazywać drogę, rozpraszać mrok, stać na świeczniku a nie pod korcem. To także zadbać o to, aby tego Bożego światła nie zabrakło. W przeciwieństwie do przerw w dostawie prądu, przerwy w dostawie Bożego światła zawsze negatywnie odbijają się na życiu uczniów Pana Jezusa. Te negatywne skutki trzeba niekiedy bardzo długo usuwać.

Czy Bożego światła nie brakuje w moim sercu? Czy to światło systematycznie dociera do mego serca a za jego pośrednictwem do serc innych ludzi? Czy zagrożenie brakiem w jego dostawach zostało zminimalizowane prawie, że do zera? Czy jestem solidnym odbiorcą i jednocześnie dostawcą Bożego światła?

W gorącej i ufnej modlitwie będę prosił Pana o łaskę, abym nie utracił Bożego smaku, aby nie zabrakło w mym sercu Bożego światła, abym nie próbował Panu Bogu odbierać chwały Jemu należnej.

  

III. Oratio
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

pJego wierne serce lękać się nie będzie.
Rozdaje i obdarza ubogich;
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze,
wywyższona z chwałą będzie jego potęga...
(Ps 112, 8-9)

  

IV. Contemplatio
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych !

  

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków

------------------------------------

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

------------------------------------

Centrum Formacji Duchowej poleca:

«Mamy więc swoistą trylogię, która zaprasza cię do spotkania ze słowem Bożym z niedzielnej czy też świątecznej liturgii. (…) Bohater tej trylogii - Jezus, ciągle żyje i daje swoje pełne mocy słowo. On liczy na Twoje otwarte serce, na Twoje codzienne i wytrwałe „tak” dla Bożego słowa. Niech to słowo – przyjęte przez Ciebie i przemodlone – głęboko zapadnie w Twoim sercu, abyś nawet wtedy, gdy upadniesz, jego mocą mógł powstać i kontynuować swoją wędrówkę do Ojcowskiego Domu. Życzę Ci nie tyle owocnej lektury, ile obfitych owoców z modlitwy Bożym słowem, owoców, których pozwolisz skosztować także Twoim braciom i siostrom w wierze».

 

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2017

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl