O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Propozycja modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

------------------------------------

------------------------------------

VI Niedziela Zwykła (rok A)
12 lutego 2017 r.

 

I. Lectio
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Słyszeliście, że powiedziano przodkom: ‘Nie zabijaj’; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: ‘Raka’, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: ‘Bezbożniku’, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj” (Mt 5, 21-24 – fragm. Ewangelii).

 

II. Meditatio
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Pan Jezus przypomina nam w tym fragmencie niedzielnej Ewangelii, że nie wystarczy nie zabijać, czyli czyhać na zdrowie czy życie bliźniego. Zbawiciel ukazuje, że można też w inny, równie brutalny, nieludzki sposób, szkodzić bliźniemu, podtrzymując w sercu uczucie gniewu wobec niego, podważając jego autorytet, dobre imię, kwestionując jego pobożność, czyli stan relacji z Panem Bogiem. To wszystko jest naganne i podlega osądowi odpowiedniej instancji tym się zajmującej, jak sąd czy Wysoka Rada. Nieuregulowane sprawy w relacji z bliźnim tu na ziemi mogą też skutkować po œśmierci poważnymi konsekwencjami, jak kara piekła ognistego. Aby tego uniknąć najlepiej ze skrzywdzonym bratem (oczywiście także i siostrą) jak najszybciej się pogodzić, dojść do porozumienia nawet, gdyby to się wiązało z pewnym życiowym utrudnieniem jak zawieszenie czynności ofiarniczej w świątyni.

Czy szanuję zdrowie i życie mojego bliźniego? Czy z mojej strony bliźniemu w tym względzie nie grozi nic złego? Czy jestem gotowy poświęcić swoje życie czy zdrowie, aby ratować, chronić zdrowie, życie mego bliźniego? Czy szanuję dobre imię bliźniego, jego życiowy autorytet? Czy nie kwestionuję stanu pobożności bliźniego, określając na przykład jego życie bezbożnym? Co czynię, aby jak najszybciej pozbyć się z serca gniewu wobec mego bliźniego? Czy w gniewie nie podejmuję działań, które mogłyby zaszkodzić memu bliźniemu, wyglądałyby na zaplanowany akt zemsty czy odwetu? Czy dążąc do pojednania z bliźnim, czynię to z zaangażowaniem, nie odkładając tego na nieokreślone "później"? Czy staram się tego dokonać przed przysłowiowym zachodem słońca? Czy czynię wszystko, co w mojej mocy, aby uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii ze œświadomością, że mego serca nie obciąża żaden nie rozwiązany konflikt z bliźnim?

Będę prosił w modlitwie o dar głębokiego szacunku dla bliźniego, jego życia, dobrego imienia, aktualnego stanu jego pobożności.

  

III. Oratio
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw,
bym ich przestrzegał do końca.
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa
i zachowywał je całym sercem...
(Ps 119, 33-34)

  

IV. Contemplatio
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Błogosławieni szukający Boga !

  

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków

------------------------------------

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

------------------------------------

Centrum Formacji Duchowej poleca:

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2017

Zeszyty Formacji Duchowej w 2017 roku

Ukazał się już pierwszy spośród tegorocznych numerów Zeszytów Formacji Duchowej: Innocenzo Gargano OSBCam., „Miłosierni jak Ojciec” (ZFD 74). W kolejnych kwartałach roku ukażą się: bp Grzegorz Ryś, „Hiob – Księga nadziei” (ZFD 75), Amedeo Cencini FdCC „Kryzys – godzina Boga” (ZFD 76) i ks. Krzysztof Grzywocz, „W duchu i przyjaźni” (ZFD 77).  W zeszytach dzielimy się treściami z sesji prowadzonych w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.

   

--------------------------------------------------------------------------------

ZFD w 2016 roku

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl