O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Propozycja modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

------------------------------------

------------------------------------

VII Niedziela Zwykła (rok A)
19 lutego 2017 r.

 

I. Lectio
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Pan powiedział do Mojżesza: 'Przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!'” (Kpł 19, 1-2.17-18 – pierwsze czytanie).

 

II. Meditatio
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Pan Bóg nie tylko wybrał Izraela na swój lud, swojego reprezentanta wśród i wobec innych narodów. Pan Bóg pragnął, aby Izrael reprezentował Go godnie, aby był czytelnym znakiem dla innych, szukających relacji z Bogiem Jedynym i Prawdziwym. Pan Bóg ciągle wzywał i wychowywał Izraela do odpowiedniego stylu i poziomu życia. Izrael miał nie tylko prowadzić święte życie, ale też miał czerpać wzór tej świętości od samego Pana Boga.

Czy zdaję sobie sprawę, że z chwilą chrztu świętego i ja jestem reprezentantem Pana Boga w świecie? Czy o tym pamiętam i z tego zadania staram się wywiązywać jak najlepiej? A może już dawno zrezygnowałem z reprezentowania Pana Boga i teraz reprezentuję jedynie samego siebie? Czy będąc Bożym przedstawicielem na ziemi, siły i inspirację do bycia jak najlepszym Bożym przedstawicielem, czerpię od Niego samego? Jakie uczucia rodzą się w moim sercu kiedy słyszę słowa: "Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!". One mnie zobowiązują czy denerwują, mobilizują czy odbierają siły, traktuję je poważnie czy "z przymrużeniem oka"?

Jednym z przejawów godnego reprezentowania Pana Boga miała być troska o odpowiedni poziom relacji międzyludzkich. Pan Bóg wzywał każdego Izraelitę, aby w relacji z drugim poniechał drogi nienawiści, szukania zemsty czy pielęgnowania w sercu urazów wobec bliźniego. Bliźniemu należy się miłość, którą Izraelita ogarnia samego siebie. Ta miłość nie wyklucza a wręcz nakazuje, aby w niektórych sytuacjach Izraelita nie bał się upomnieć bliźniego, który w życiu się pogubił czy pobłądził.

Czy dbam o odpowiedni poziom miłości do siebie samego, wiedząc, że ma ona przełożenie na miłość wobec bliźniego? Czy kocham siebie (nie w sobie) coraz bardziej? Czy jest we mnie w imię miłości bliźniego coraz więcej odwagi, aby go upomnieć, kiedy błądzi, oddala się od Boga, rani innych? Czy w tej kwestii nie ulegam ciągle tchórzostwu, pokusie "chowania głowy w piasek"? Czy pojawiającego się w sercu uczucia nienawiści wobec bliźniego, pragnienia zemsty jak najszybciej zastępuję pragnieniem pojednania, przywrócenia dobrych relacji, życzliwości?

Pomodlę się o świętość osobistego życia inspirowaną świętością samego Boga, o coraz większą miłość samego siebie a więc też i bliźniego.

  

III. Oratio
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw,
bym ich przestrzegał do końca.
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa
i zachowywał je całym sercem...
(Ps 119, 33-34)

  

IV. Contemplatio
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Błogosławieni szukający Boga !

  

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków

------------------------------------

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

------------------------------------

Centrum Formacji Duchowej poleca:

Zeszyty Formacji Duchowej w 2017 roku

   

Ukazał się już pierwszy spośród tegorocznych numerów Zeszytów Formacji Duchowej: Innocenzo Gargano OSBCam., „Miłosierni jak Ojciec” (ZFD 74). W kolejnych kwartałach roku ukażą się: bp Grzegorz Ryś, „Hiob – Księga nadziei” (ZFD 75), Amedeo Cencini FdCC „Kryzys – godzina Boga” (ZFD 76) i ks. Krzysztof Grzywocz, „W duchu i przyjaźni” (ZFD 77).  W zeszytach dzielimy się treściami z sesji prowadzonych w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2017

--------------------------------------------------------------------------------

ZFD w 2016 roku

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl