O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Propozycja modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

------------------------------------

------------------------------------

I Niedziela Wielkiego Postu (rok A)
5 marca 2017 r.

 

I. Lectio
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: "Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem". Lecz On mu odparł: "Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych". Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: "Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień". Odrzekł mu Jezus: "Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego". Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: "Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon". Na to odrzekł mu Jezus: "Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz". Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu” (Mt 4, 1-11 – Ewangelia).

 

II. Meditatio
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Ostatnie wypadki drogowe z udziałem najważniejszych osób w państwie spowodowały ostrą krytykę pracy Biura Ochrony Rządu i osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie tej agendy rządowej. Ostatecznie służba ta ma być zreformowana, aby lepiej i skuteczniej chronić najważniejsze osoby w państwie. Ufamy, że tak się stanie.

W dzisiejszej Ewangelii na I niedzielę Wielkiego Postu czytamy jak Pan Jezus jest kuszony między innymi do tego, aby wykorzystać do swojej ochrony aniołów. Diabeł sugeruje Panu, aby rzucił się w dół z narożnika świątyni a zapewne aniołowie przechwycą Go w trakcie lotu i nic Mu się nie stanie, nie urazi nawet swej nogi o kamień. Zapewne tak by się stało, ale Pan Jezus nie zamierzał spełniać kaprysu złego ducha i wymuszać nadzwyczajną interwencję aniołów. Tego nie przewidywał Boży plan zbawienia. Pan Jezus nie przyszedł na świat, aby sobie poskakać z narożnika świątyni z efektownym przechwytem swojej Osoby pikującej w dół przez aniołów. On przyszedł ludzi zbawiać, nie zabawiać.

Czy ja nie usiłuję przekonać Pana Boga a może to wręcz na Nim wymuszam, aby mnie zabawiał? Wówczas może liczyć na moje brawa, popularność w moich oczach, przychylność dla swojej Osoby i to, że od wielkiego święta poświęcę Mu trochę czasu. Jak się Nim i Jego rozrywkami znudzę to poszukam sobie innych źródeł rozrywki. Czy mam świadomość, że moje zbawienie to nie zabawa, ale codzienne zmaganie, walka ze słabościami, pokusami złego ducha, wzrastanie w Bożej łasce, duchowy rozwój, doskonalenie się w miłości? Czy jestem wdzięczny Bogu, że dał mi w tej walce duchowe wsparcie czyli anioła stróża? Czy w codziennej modlitwie do tej pomocy się odwołuję, jej się powierzam? Czy pamiętam, że anioł stróż jest po to, aby mnie chronić a nie organizować czy dostarczać mi rozrywki? Czy nie wystawiam na próbę Pana Boga, żądając od Niego spełnienia moich dziwacznych kaprysów czy zachcianek, które nie mają nic wspólnego z darem zbawienia?

Pomodlę się o dar owocnego przeżycia czasu Wielkiego Postu dla siebie, moich bliskich i całego Kościoła, o konsekwencję i wytrwałość w realizacji wielkopostnego postanowienia czy postanowień, o Bożą moc i mądrość w zmaganiu z pokusami.

  

III. Oratio
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Uznaję bowiem nieprawość swoją,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą...
(Ps 51, 5-6)

  

IV. Contemplatio
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste !

  

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków

------------------------------------

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

------------------------------------

Centrum Formacji Duchowej poleca:

Zeszyty Formacji Duchowej w 2017 roku

   

Ukazał się już pierwszy spośród tegorocznych numerów Zeszytów Formacji Duchowej: Innocenzo Gargano OSBCam., „Miłosierni jak Ojciec” (ZFD 74). W kolejnych kwartałach roku ukażą się: bp Grzegorz Ryś, „Hiob – Księga nadziei” (ZFD 75), Amedeo Cencini FdCC „Kryzys – godzina Boga” (ZFD 76) i ks. Krzysztof Grzywocz, „W duchu i przyjaźni” (ZFD 77).  W zeszytach dzielimy się treściami z sesji prowadzonych w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2017

--------------------------------------------------------------------------------

ZFD w 2016 roku

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl