O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Propozycja modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

------------------------------------

------------------------------------

III Niedziela Wielkiego Postu (rok A)
19 marca 2017 r.

 

I. Lectio
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: «Daj Mi pić!» Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić? » Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: «O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się napić”, to prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej». Powiedziała do Niego kobieta: «Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Jakuba, który dał nam tę studnię, i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło?» W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: «Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu».Rzekła do Niego kobieta: «Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga». Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie». Rzekła do Niego kobieta: «Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko». Powiedział do niej Jezus: «Jestem nim Ja, który z tobą mówię». Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu, a do tej kobiety mówili: «Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata»” (J 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42 – Ewangelia).

 

II. Meditatio
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Jezus zmęczony drogą… Skąd to zmęczenie naszego Pana? Poszukiwanie zagubionego człowieka „męczy” nawet samego Boga, zwłaszcza kiedy przyjął ludzką naturę i jej ograniczenia. On potrzebuje, aby odpocząć, odsapnąć, zaczerpnąć tchu. Potrzebują tego nie tylko zmęczone nogi, ale i umęczone Boże Serce. W tej perspektywie nie mogę się dziwić swemu zmęczeniu i potrzebie odpoczynku, kiedy to ja szukam Boga, którego zgubiłem. Ale nie może to być zbyt długi odpoczynek, bo mogę się rozleniwić i zaniechać poszukiwań.

…Siedział sobie przy źródle. To jedno z lepszych miejsc, aby odpocząć. Tu też można liczyć na łyk orzeźwiającej źródlanej wody. Ale ten, który siedział przy studni, sam był źródłem i to przez duże „Ź”. Samarytanka, która za chwilę się tam pojawi, będzie miała szansę zaczerpnąć z obu. Ja też mam szansę i to codziennie czerpać wodę z kranu i tę, którą daje mi Pan. To już wiem, że niewykorzystane szanse się mszczą. Ja wykorzystuję!

Było to około szóstej godziny. Czyli nasza godzina dwunasta w południe. Upał, skwar w najlepsze. Człowiek marzy, aby znaleźć trochę cienia i coś na ugaszenie pragnienia. Na to liczył Jezus. Południe w przestrzeni duchowej to obraz kiedy atakuje demon południa, demon apatii, zniechęcenia, czyli acedii. Tu cień i łyk wody nie wystarczą. Tu potrzebna jest woda ze Źródła, którym jest Serce Pana, tu trzeba się schronić w cieniu - jak mówi psalmista - Jego skrzydeł.

Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Wody potrzebnej do życia. Nadeszła o nie najlepszej porze, ale jak wiemy z dalszej części nie cieszyła się najlepszą reputacją w mieście. To nie jest przyjemne czerpać wodę będąc na językach i w krzywym ogniu nieprzychylnych spojrzeń. W upale, ale za to sama ze swoją reputacją. W tym przypadku był jeszcze ktoś. Okazało się, że Żyd, którego spotkała przy studni spoglądał na nią przyjaźnie. Wypowiedział też słowa, które nie raniły choć prowokowały. Podjęła dialog. Ja też potrzebuję wody, aby żyć. Dobre słowo też by się przydało. Różnie wygląda moja reputacja. Jezus ma wodę i słowo, których potrzebuję. A z moją reputacją, nawet tą nienajlepszą, zawsze sobie poradzi.

Jezus rzekł do niej: «Daj Mi pić!». Jezus nie odpoczywa. On dalej pracuje, dalej szuka zagubionego życiowo człowieka. Najpierw prosi Samarytankę o łyk wody. Potem poprosi ją, choć może nie wprost, o dostęp do jej serca i zaproponuje wodę żywą, która oczyszcza i umacnia. Propozycja zostaje przyjęta. W życiu Samarytanki rozpocznie się czas przemiany. Co mi pozostaje: czerpać, pić, zmieniać się i żyć.

Pomodlę się za tych, którzy czerpią wodę do ugaszenia pragnienia w swej duszy z przeróżnych kałuż, aby powrócili do Źródła wody żywej, do Jezusa.

  

III. Oratio
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni...
(Ps 95, 1-2)

  

IV. Contemplatio
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem!

  

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków

------------------------------------

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

------------------------------------

Centrum Formacji Duchowej poleca:

Zeszyty Formacji Duchowej w 2017 roku

   

Ukazał się już pierwszy spośród tegorocznych numerów Zeszytów Formacji Duchowej: Innocenzo Gargano OSBCam., „Miłosierni jak Ojciec” (ZFD 74). W kolejnych kwartałach roku ukażą się: bp Grzegorz Ryś, „Hiob – Księga nadziei” (ZFD 75), Amedeo Cencini FdCC „Kryzys – godzina Boga” (ZFD 76) i ks. Krzysztof Grzywocz, „W duchu i przyjaźni” (ZFD 77).  W zeszytach dzielimy się treściami z sesji prowadzonych w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2017

--------------------------------------------------------------------------------

LECTIO  DIVINA  DO  MĘKI  PAŃSKIEJ
wg św.św. Marka, Mateusza, Łukasza i Jana

   

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl