O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Mam wrażenie, jakby słowa, … zapalały się jaśniejszą cz ...


Mam wrażenie, jakby słowa, …
zapalały się jaśniejszą czcionką

 

Dwa lata Szkoły Wychowawców widzę jako towarzyszenie w przeżyciu kryzysu, w który niebezpiecznie byłoby wejść samemu. Słuchanie i modlitwa Słowem Bożym uzupełniane zajęciami grupy warsztatowej, wykładami i rozmowami indywidualnymi – wszystko to prowokowało we mnie ów kryzys i jednocześnie pozwoliło bezpiecznie przez niego przejść.

Najważniejsze przełomy, który udało mi się uchwycić to:

1) Zdystansowanie do własnych przeżyć, uczuć i emocji oraz spojrzenie na tę sferę z większym szacunkiem i miłością (to nieprzypadkowe słowo). Dzięki temu moje reakcje, decyzje i działania w mniejszym stopniu podyktowane są emocjami i uczuciami. Nazwałbym to nawet wyzwoleniem się spod tyranii własnych stanów emocjonalnych i uczuciowych, paradoksalnie właśnie dzięki większemu szacunkowi do tej sfery mnie.

2) Szkole zawdzięczam również stałość w porannym słuchaniu Słowa Bożego, która się we mnie pojawiła oraz coś, co określiłbym jako zdolność uchwycenia głównego komunikatu kierowanego do mnie przez Słowo Boże (mam przy tym wrażenie, jakby pewne słowa, wiersze, czy zdania zapalały się jaśniejszą czcionką).

3) Wreszcie rzecz, która sprawia mi najwięcej radości, to ożywienie wiary w działanie Jezusa Chrystusa w sakramencie kapłaństwa (i co za tym idzie w pozostałych sakramentach). Jest to skutek także innych znaczących wydarzeń w tym czasie spoza Szkoły, ale z pewnością duży wpływ miało na mnie spotkanie z o. Marko Rupnikiem SJ oraz innymi wykładowcami.

Bardzo dziękuję.

ksiądz - uczestnik Szkoły
Wychowawców 2015-2017

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl