O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Ćwiczenia Ignacjańskie 20-28 czerwca 2017 - homilie cz. 3 ...


Ćwiczenia Ignacjańskie
20-28 czerwca 2017

 

homilie – część pierwsza
20-22 czerwca 2017
>>>.

homilie – część druga
26-28 czerwca 2017
>>>.

  

---------------------------------------------------------------------

 NAGRANIA I TEKSTY HOMILII
wygłoszonych w czasie rekolekcji
- CZĘŚĆ TRZECIA -
26-28 czerwca 2017

---------------------------------------------------------------------

Bóg ma dla nas najlepszy scenariusz. Nie ma lepszego!
homilia – poniedziałek 12. tygodnia zwykłego (rok I), 26 czerwca 2017 r.
Rdz 12, 1-9; Ps 33, 12-13.18-20.22; Mt 7, 1-5

NAGRANIE HOMILII Z 26 CZERWCA 2017
[KLIKNIJ, BY ODSŁUCHAĆ]

(…) Słowo, które słyszy Abram, jest bardzo wymagające, bardzo trudne; to wręcz nakaz. Bóg mówi: ‘wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci wskażę’. Z tym nakazem związana jest też obietnica: ‘uczynię z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił’. Abram jest zaproszony, by porzucić dotychczasowe życie. (…) Jest zaproszony, by porzucić dotychczasową pewność, jaką niosło codzienne życie w Charanie: ziemię pochodzenia, dom rodzinny, więzy krwi. Jest zaproszony, by porzucić bałwochwalczą religię. Jest wezwany przez Boga, by iść ku nowemu celowi. Cel nie jest prosty. Chcąc go osiągnąć jest wezwany do wiary, do zawierzenia, do okazania posłuszeństwa Bogu. Trzeba zostawić to, co było znane, co dawało poczucie bezpieczeństwa. Trzeba zostawić stare więzi i otworzyć się na nową więź, zupełnie nieznaną. A wszystko po to, aby żyć nowym życiem. (…)

Joachim Stencel SDS

---------------------------------------------------------------------

Roztropni i wielkoduszni, jak Abram wobec Lota
homilia – wtorek 12. tygodnia zwykłego (rok I), 27 czerwca 2017 r.
Rdz 13, 2.5-18; Ps 15, 1b-3.4b-5; Mt 7, 6.12-14

NAGRANIE HOMILII Z 27 CZERWCA 2017
[KLIKNIJ, BY ODSŁUCHAĆ]

(…) Abram z dzisiejszego pierwszego czytania zwraca moją uwagę na dwie ważne cechy, które dobrze by było gdyby towarzyszyły mi także w mojej codzienności. W postawie Abrama odnajdziemy dzisiaj roztropność i wielkoduszność. Abram doskonale zdawał sobie sprawę, że nierozwiązane spory między pasterzami trzód jego i trzód Lota mogłyby eskalować nieporozumienia między nimi, a te nieporozumienia mogliby wykorzystywać tubylcy; mogliby mieszać się w ich sprawy. W swej więc roztropności Abram postanowił nie tylko zażegnać spór, ale także usunąć jego przyczynę. A w usuwaniu tej przyczyny okazał się wielkoduszny. Choć był starszy wiekiem ustąpił pierwszeństwa wyboru swemu bratankowi, Lotowi.: „Jeżeli pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo, a jeżeli ty pójdziesz w prawo, ja - w lewo”. W naszej codzienności, do której wrócimy, nam też niech towarzyszy roztropność, szczególnie wtedy, gdy będziemy podejmowali trudne i ważne decyzje, kiedy będziemy rozstrzygali spory między sercem naszym i bliźniego. Także wielkoduszności niech nam nie zabraknie (…)

Ryszard Stankiewicz SDS

---------------------------------------------------------------------

Nie chcemy źle wybierać, ale dajemy się nabierać
homilia – środa 12. tygodnia zwykłego (rok I), 28 czerwca 2017 r.
Rdz 15, 1-12.17-18; Ps 105, 1-4.6-9; Mt 7, 15-20

(…) Jezus mówi: „Strzeżcie się życie pozornego! Strzeżcie się życia podwójnego! Strzeżcie się życia mętnego!”. Nikt nie staje się z dnia na dzień dwuznaczny. Myślę, że nikt „o zdrowych zmysłach” nie wybierze życia dwuznacznego, życia podwójnego, życia – jak Jezus powie – „fałszywego”, zakłamanego. To się staje powoli. Jezus na to zwraca uwagę: „Strzeżcie się!”. Gdzie kieruje naszą uwagę? Jezus wymienia tę regułę, która staje się osią wszystkich reguł św. Ignacego, które nam mogą pomagać w codzienności: „Po owocach poznacie”. Mówi, że to, co dobre u źródła, – jeśli pijesz z czystego źródła –, będzie czyste, będzie rodziło w twoim życiu czyste owoce, dobre owoce. A jeśli to, co u źródła, jest gorzkie, niedobre, będzie rodziło gorzkie owoce, niedobre owoce. Św. Jakub napisze w liście, że słone źródło nie może wydawać słodkiej wody. A więc ważne jest, aby uwaga serca była u samego źródła. Jakie jest źródło tego, co chcę wybrać? Jakie są korzenie…? – Nie tylko patrzę na zewnątrz – Jakie są korzenie tego, co chcę wybrać? Co jest u samego początku tego, co jawi się jako dobre? Jezus mówi nam: „Uważaj na początek!”. Jeśli dobrze wybierzesz na początku, również na końcu będziesz się cieszyć; będziesz się cieszyć zbiorami pięknych owoców. Jeśli natomiast jest tak, że na końcu zbierasz owoce zepsute ,- tak jest w tekście: „owoce zepsute” -, to znaczy, że coś od samego początku było zepsute, nie było integralne, nie było dobre, nie było czyste. Wydaje się, że tu jest dzisiaj bieda wielu ludzi, wielu z nas. Ludzie nie chcą źle wybierać, ale dają się nabierać. Im mniej uważnie żyjemy, tym większa skłonność do popełniania błędów. Im bardziej żyjemy w zaspieszeniu, im bardziej żyjemy powierzchnie, im częściej żyjemy zmysłowo, ryzykujemy, że to, co będziemy wybierać, okazuje się, że od samego początku nie było zdrowe. (…)

Krzysztof Wons SDS

---------------------------------------------------------------------


homilie z ćwiczeń ignacjańskich (20-28 VI 2017) – część pierwsza

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl