O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Pastores 75 (2) 2017 - „Kuszenie księdza”


Pastores 75(2)2017
„Kuszenie księdza”

  

Ukazał się drugi w 2017 roku numer kwartalnika „Pastores”. W nr. 75 „Kuszenie księdza” między innymi tekst Krzysztofa Wonsa SDS „Między pragnieniem Boga a pokusą” i Piotra Szyrszenia SDS „Logika służby czy przywilejów?”.

 

W dziale „Lektury” zaprezentowano m.in. książkę Krzysztofa Wonsa SDS „Cały sprawiedliwy. ‘Lectio divina’ z Józefem z Nazaretu” (Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2016, ss. 140). Kwartalnik poświęcony formacji kapłańskiej reklamuje Dni Duchowości Biblijnej w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie „Stary Testament czytany w świetle Ewangelii”, które w dniach 9-12 listopada 2017 r. poprowadzą kard. Gianfranco Ravasi, ks. Waldemar Chrostowski i s. Judyta Pudełko PDDM. W numerze znaleźć można również reklamę „Zeszytów Formacji Duchowej”.

W drugim numerze kwartalnika z 2017 r. piszą także: Teresa Paszkowska, „Potrzeba rozeznawania pokus”; Michał Zioło OCSO, „Buława w księżowskim plecaku”; Michał Gierycz, „Liberalizm i konserwatyzm a misja Kościoła”; Anna M. Faszczowa, „Na wojnie z diabłem”; ks. Adam Rybicki, „Od pokusy do świętości - św. Jan Maria Vianney”; Tomasz Terlikowski, „Walka o Chrystusowe kapłaństwo”; Paweł Milcarek, „Dar łez”; ks. Jerzy Szymik, „Gdy się źle zapnie pierwszy guzik”; Dariusz Kowalczyk SJ, „Choroby kurialne, czyli podszepty złego ducha”; ks. Piotr Majer, „Wobec chęci apostazji”. O rekolekcjach kapłańskich z ks. Stanisławem Haręzgą, biblistą i rekolekcjonistą, rozmawiają ks. Mirosław Cholewa i Kazimierz Pek MIC.

  

Zapraszamy do Centrum Formacji Duchowej!

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl