O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Rekolekcje Lectio Divina 30 czerwca - 8 lipca 2017 - homilie ...


Rekolekcje Lectio Divina
30 czerwca - 8 lipca 2017

 

homilie – część pierwsza
30 czerwca -2 lipca 2017
>>>.

homilie – część pierwsza
30 czerwca -2 lipca 2017
>>>.

  

---------------------------------------------------------------------

 NAGRANIA I TEKSTY HOMILII
wygłoszonych w czasie rekolekcji
- CZĘŚĆ DRUGA -
3-5 lipca 2017

---------------------------------------------------------------------

………
homilia – święto św. Tomasza Apostoła, 3 lipca 2017 r.
Ef 2, 19-22; Ps 117, 11-2; J 20, 24-29

Didymos, czyli Bliźniak. To nasz bliźniak. Albo odwrotnie: to my jesteśmy jego bliźniakami. Wszyscy jesteśmy Tomaszami. Wszyscy jesteśmy jego bliźniakami w naszym cierpieniu w wierze. Wszyscy jesteśmy jego bliźniakami w naszym gubieniu się, jak Tomasz. Wszyscy jesteśmy jego bliźniakami w tych jasno stawianych tezach, jakby warunkach stawianych Bogu. Możnaby jeszcze wiele podobieństw wymieniać i stwierdzalibyśmy, że naprawdę jesteśmy do niego podobni. (...)

---------------------------------------------------------------------

………
homilia – wtorek 13. tygodnia zwykłego (rok I), 4 lipca 2017 r.
Rdz 19, 15-29; Ps 26, 2-3.9-12; Mt 8, 23-27

NAGRANIE HOMILII Z 4 LIPCA 2017
[KLIKNIJ, BY ODSŁUCHAĆ]

...

ks. Tomasz Rąpała

---------------------------------------------------------------------

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl