O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Bruna Costacurta ...


Bruna Costacurta Bruna Costacurta

jest cenionym wykładowcą teologii i duchowości Starego Testamentu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Prowadzi we Włoszech biblijne sesje rekolekcyjne. Jest autorką publikacji z zakresu teologii i duchowości biblijnej.

Pani Bruna Costacurta gościła w naszym Centrum trzykrotnie prowadząc weekendowe sesje formacyjne w ramach Szkoły Biblijnej. Pierwsza z nich, poświęcona Księdze Rodzaju i zatytułowana: "Obietnica życia. Księga Rodzaju", odbyła się w dniach 4-6 czerwca 2004 r.

     

Po raz drugi biblistkę z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego gościliśmy dwa lata później (2-4 czerwca 2006 r.). Tym razem prowadziła uczestników spotkania do przemodlenia własnej historii życia w oparciu o biblijną historię króla Dawida zapisaną na kartach 1 i 2 Księgi Samuela: "Król Dawid. I i II Księga Samuela".

W dniach 6-8 czerwca 2008 r. pani Bruna, obdarzona szczególnym talentem przekazu biblijnego, prowadziła nas duchową drogą proroka Eliasza opisaną na kartach 1 i 2 Księgi Królewskiej. Ta sesja weekendowa zatytułowana była: "Prorok Eliasz. Kryzys i nawrócenie". Konferencje są dostępne w formie nagrań na płytach; w 2010 r. ukazały się w formie książkowej nakładem Wydawnictwa Salwator.

W dniach 7-9 czerwca 2013 r. pani Bruna Costacurta, aktualnie pełniąca obowiązki kierownika instytutu teologii biblijnej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, poprowadziła w ramach Szkoły Biblijnej sesję „Mojżesz, duchowy przewodnik ludu. Księga Wyjścia”; dzięki posłudze Studio Katolik są dostępne nagrania z tego spotkania.

***

Powitanie Bruny Costacurty na rozpoczęcie sesji w czerwcu 2004 r.
(ks. Krzysztof Wons SDS):

Jest mi niezmiernie miło powitać wśród nas panią profesor Brunę Costacurtę. Witamy ją bardzo serdecznie. Chciałbym ją w imieniu wszystkich przywitać ośmielając się dołożyć taki akcent bardzo osobisty w tym przywitaniu. Pani Bruna Costacurta jest profesorem, wykładowcą na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, jest profesorem teologii biblijnej, wykłada teologię Starego Testamentu na Instytucie Teologii Duchowości, a także na Instytucie Psychologii. Wyjeżdża z wykładami do Ziemi Świętej do Jerozolimy, prowadzi kursy formacyjne z duchowości, a także rekolekcje (ostatnio takie rekolekcje przeprowadziła w Loreto, na zaproszenie biskupa Loreto, dla grupy 400 osób wśród których byli i biskupi, i kapłani i siostry zakonne). 

Chciałbym ją powitać tym goręcej, ponieważ w moim życiu zostawiła bardzo silny ślad, jeśli chodzi o formację biblijną i mam tego głęboką świadomość, że tym, co wyniosłem z formacji otrzymanej od niej, żyję także w tym domu, jest to więc szczególna okazja, by wśród takich osób i w tym miejscu podkreślić także tę wdzięczność, bo wierzę, że jest to coś co owocuje także w tym domu, pośród nas. 

Pani Bruno serdecznie witamy, cieszymy się z tej obecności i życzmy, żeby ten czas wspólnie przeżywany był czasem pełnym mocy Ducha Świętego, był czasem bardzo pięknym, pełnym fascynacji wewnętrznych, rozmiłowania w prowadzeniu przez Księgę Rodzaju, która jest księgą życia, jak cała Biblia.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl