O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Rekolekcje Lectio Divina 30 czerwca - 8 lipca 2017 - homilie ...


Rekolekcje Lectio Divina
30 czerwca - 8 lipca 2017

 

homilie – część pierwsza
30 czerwca -2 lipca 2017
>>>.

homilie – część druga
3-5 lipca 2017
>>>.

  

---------------------------------------------------------------------

 NAGRANIA I TEKSTY HOMILII
wygłoszonych w czasie rekolekcji
- CZĘŚĆ TRZECIA -
6-8 lipca 2017

---------------------------------------------------------------------

………
homilia – czwartek 13. tygodnia zwykłego (rok I), 6 lipca 2017 r.
Rdz 22, 1-19; Ps 116A, 1b-6.8-9; Mt 9, 1-8

Zgodnie z zapowiedzią z wczorajszej homilii, przebywając z Jezusem, w Ewangelii św. Mateusza, mamy okazję widzieć kolejne spotkanie: spotkanie Jezusa z kolejną osobą. Może jednak zaskakiwać samotność Jezusa. Taki wydaje się być opis Mateusza: Jezus „wsiadł”, „przeprawił się”, „przyszedł”, „przynieśli Mu”, „rzekł”, a w końcu „wstał i poszedł do domu”. Uczniów nie ma! Mało tego, niektóre przekłady, wyraźnie podkreślają, że poszedł do swego domu (…)

NAGRANIE HOMILII Z 6 LIPCA 2017
[KLIKNIJ, BY ODSŁUCHAĆ]

Rafał Ziajka SDS

---------------------------------------------------------------------

………
homilia – piątek 13. tygodnia zwykłego (rok I), 7 lipca 2017 r.
Rdz 23, 1-4.19; 24, 1-8.10.48.59.62-67; Ps 106, 1b-5; Mt 9, 9-13

W drodze, w świetle słów Jezusa, jak mogliśmy to zauważyć, towarzyszy nam też ktoś bardzo ważny, kogo możemy słuchać, w kogo możemy się wpatrywać, przez kogo Bóg też daje nam wiele światła. Tym kimś jest Abraham, ojciec wiary. Ten, który pozwolił się prowadzić słowu Boga (…)

Joachim Stencel SDS

---------------------------------------------------------------------

………
homilia – sobota 13. tygodnia zwykłego (rok I), 8 lipca 2017 r.
Rdz 27, 1-5.15-29; Ps 135, 1b-6; Mt 9, 14-17

To ostatnie zdanie z dzisiejszej liturgii Słowa, które pochodzi z Ewangelii wg św. Mateusza: „jedno i drugie się zachowuje”, uświadamia mi, że to, co spowodował we mnie grzech pierworodny, a więc to robicie, rana, ten podział, który przechodzi przeze mnie od czubka głowy do czubka najmniejszego palca; to rozbicie, rozdwojenie, rozszczepienie spowodowane pierworodnym upadkiem, sprawia, że w życiu nieustannie mam trudności, by wszystko scalać (…)

Krzysztof Wons SDS

---------------------------------------------------------------------

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl