O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Świadectwo: „Przelewają się przeze mnie rzeki Twojej ła ...


„Przelewają się przeze mnie rzeki Twojej łaski,…”
Rekolekcje Ignacjańskie dla każdego

 

 

Przyjechałam nieco buńczuczna, gniewliwa, nic nie rozumiejąca, że człowiek dąży do świętości, a tu tylko obrywa oraz że inni przekraczają moje granice intymności czy emocjonalności. Więc moje zero pokory, zawierzenia Bogu i zniechęcenie – taki był stan przed rekolekcjami.

Z niemałą agresją rozpoczęłam i stopniowo z dnia na dzień Pan Bóg łagodził, uspokajał, uzdrawiał moją pamięć, aż do poczucia największego szczęścia, wręcz nieba. Zdziwiona takimi pocieszeniami mówiłam Panu Bogu: „Dość! Wystarczą trzy prezenty”, a tu sypały się kolejne i kolejne: czułość, miłość, mądrość, kreatywność, polot, pasja Boga. Nie mogłam wyjść z góry prezentów, jakimi zostałam obsypana.

Podsumuję moje osiem dni rekolekcji piosenką, która wiernie oddała ten czas Nieba: „ Przelewają się przeze mnie rzeki Twojej łaski, łaska po łasce, fala za falą, łaska po łasce, fala za falą (…)”.

Bogu niech będą dzięki za to, że Pan Bóg jest nie do wyobrażenia, jest nie do sprawdzenia, nie do opisania, nie do uchwycenia, co On czyni… to jest niepojęte. Pragnę być wdzięczną i ufną Stwórcy – to moje marzenie…

N.N.
uczestniczka ćwiczeń ignacjańskich
2017

Publikacje z okazji 15-lecia CFD
[15-lecie CFD przypadło w 2012 r.]

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl