O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Innocenzo Gargano OSB Cam. ...


o. Innocenzo Gargano Innocenzo Gargano OSB Cam.

 - włoski mnich kameduła,  wybitny patrysta, znawca Ojców Greckich. Mieszka w rzymskim klasztorze San Gregorio al Celio. Jest wykładowcą na papieskich uczelniach rzymskich (Pontificia Università Urbaniana, Pontificio Istituto Biblico, Pontificio Istituto Orientale, Pontificio Ateneo Anselmiano). Innocenzo Gargano to jeden z najgorliwszych promotorów tradycji lectio divina we współczesnym Kościele, autor i redaktor wielu publikacji, m.in. kilkudziesięciu tomów lectio divina do Nowego Testamentu (zob. seria Wydawnictwo Księży Sercanów).

Pierwszym spotkaniem, jakie o. Innocenzo Gargano prowadził w naszym centrum, była sesja weekendowa w ramach Szkoły Biblijnej poświęcona drodze lectio divina: „Zgłębianie Słowa w lectio divina” (31 V - 2 VI 2002).

Włoski kameduła trzykrotnie był gościem Dni Duchowości Biblijnej. W VII DDB: „Ojcowie Kościoła uczą nas kochać Biblię” podjął rozważania pt. „Ojcowie Kościoła uczą nas medytować Biblię” (12-14 XI 2010). W IX DDB: „Powrót do lectio divina. Nowa wiosna Kościoła” ukazał Ewangelie jako cztery etapy dojrzewania chrześcijańskiego (9-11 XI 2012). Uczestników X DDB: „Błogosławieni prześladowani” wprowadził w lekturę Księgi Estery (9-11 XI 2013), a w czasie XV DDB „Dzieje Apostolskie. Księga o nadziei Kościoła” komentował wybrane fragmenty Dziejów Apostolskich (9-11 XI 2018).

   

Dwukrotnie gościliśmy kamedułę z rzymskiego klasztoru San Gregorio al Celio w 2014 r.: w ramach Szkoły Biblijnej „Ewangelia o czułości Boga. Lectio divina do Ewangelii św. Łukasza” (31 I - 2 II 2014) oraz w czasie sesji Szkoły Lectio Divina dla prowadzących i kierowników duchowych „Towarzyszenie w rekolekcjach lectio divina. Ewangelia wg św. Marka” (19-21 XI 2014).

 

W 2015 r. w ramach Szkoły Biblijnej prowadził sesję „Ewangelia o przyjaźni Boga Lectio divina do Ewangelii Jana” (9-11 X 2015). W 2016 r., w czasie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, prowadził rekolekcje dla księży i sióstr zakonnych „Miłosierni jak Ojciec” (27-29 I 2016), a w 2017 r. ponownie w ramach Szkoły Biblijnej - sesję „Ewangelia Dzieciństwa według św. św. Mateusza i Łukasza” (25-27 VIII 2017).

 

Kameduła z Rzymu dzielił się również swoim doświadczeniem w czasie XV DBB „Dzieje Apostolskie. Księga o nadziei Kościoła” (8-11 XI 2018) oraz z prowadzącymi i towarzyszącymi w rekolekcjach lectio divina w czasie sesji „Budzenie się nowej wiosny w Kościele” (20-22 XI 2019). Polecamy film „Biblio, ojczyzno moja” (DVD), w którym o. Innocenzo tłumaczy etapy lectio divina, oraz „Historia miłości do Słowa. Lekcja czytania Biblii” (DVD) - dwuczęściową rozmowę, przeprowadzoną przez Krzysztofa Wonsa SDS.

 
ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl