O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  o. Mieczysław Kożuch SJ ...


o. Mieczysław Kożuch SJo. Mieczysław Kożuch SJ

Urodził się w 1948 r. Studiował psychologię na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat. Skończył studia teologiczne w Paryżu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1976 r. Pełnił posługę rektora kolegium w Krakowie (1984-1990), prowincjała Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego (1990-1996), ojca duchownego w seminarium jezuitów w Krakowie i wykładowcy psychologii, a następnie  magistra nowicjatu i rektora kolegium w Starej Wsi. Od października 2009 r. posługuje w domu rekolekcyjnym jezuitów w Zakopanem na Górce.

O. Mieczysław Kożuch SJ współpracuje z naszym Centrum od kilku lat. Podejmował wykłady w ramach prowadzonych w Krakowie Szkoły Wychowawców Seminariów Diecezjalnych i Zakonnych oraz Szkoły Formatorek Zakonnych, jak również posługę wychowawcy w ramach jednej ze Szkół.

O. Mieczysław prowadził też w naszym domu kilka sesji formacyjnych. Było to spotkanie dla wychowawców salwatoriańskich: "Wychowawca - wychowanek. Kryteria budowania dojrzałych relacji" (23-24 stycznia 1998) oraz cztery sesje weekendowe w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego.

Pierwsza z nich odbyła się w dniach 21-23 maja 1999 r. poświęcona tematowi "Potrzeba kierownictwa duchowego w rozeznawaniu duchowym". Konferencje z drugiego spotkania pt. "Jak korzystać z kierownictwa duchowego" (2-4 marca 2001) zostały wydane drukiem przez Wydawnictwo Salwator otwierając serię "Biblioteka Centrum Formacji Duchowej", w ramach której publikowane są wybrane sesje formacyjne organizowane w naszym Centrum. Są dostępne również płyty CD z nagraniem tych konferencji.

 

Prowadzoną przez o. Mieczysława w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego sesję formacyjną "Jak radzić sobie z lękiem" przeżywaliśmy w kilka godzin po pogrzebie Papieża Jana Pawła II (8-10 kwietnia 2005). Zmarły Sługa Boży stał się cichym patronem tego spotkania. Konferencje z tej sesji zostały wydane w ramach numeru 30 "Zeszytów Formacji Duchowej". Kolejne spotkanie prowadzone w naszym krakowskim domu przez mistrza nowicjatu jezuitów ze Starej Wsi zatytułowane było "Dojrzewanie i integracja osoby" (24-26 listopada 2006 r.), a treści przekazane w czasie spotkania również zostały wydane drukiem w "Zeszytach Formacji Duchowej" (nr 38).

   

Ostatnią, jak dotąd, sesją formacyjną prowadząną przez o. Mieczysława Kożucha w naszym domu było spotkanie "Jak pomagać osobom o niechcianych skłonnościach homoseksualnych?" w dniach 1-3 kwietnia 2011 r., której pokłosiem jest nr 55 "Zeszytów Formacji DUchowej"  pod tym samym tytułem.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl