O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Wielkie pytania Kościoła. Pierwszy List do Koryntian 31 sierp ...


Wielkie pytania Kościoła.
Pierwszy List do Koryntian

SZKOŁA BIBLIJNA
31 sierpnia – 2 września 2018

 

Kościół potrzebuje dobrych i wymagających pytań o własne życie wierne Ewangelii. Takie pytania stawia Pierwszy List do Koryntian. Każde z nich otwiera przed nami ważne rozdziały z życia Kościoła: odważne pytanie o jedność, gdy pojawiają się rozłamy; nieukrywane pytanie o grzech, który sieje zgorszenie w Kościele i świecie; pytanie o nauczanie Kościoła w sprawach relacji małżeńskich, dziewictwa, praktyk religijnych, a zwłaszcza uczestnictwa w Eucharystii; wreszcie pytanie o chrześcijańską naukę o zmartwychwstaniu.

 PROWADZI: abp Grzegorz Ryś
- metropolita łódzki, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, rekolekcjonista.

Abp Grzegorz Ryś prowadził w naszym domu sesje w ramach Szkoły Biblijnej: „Błogosławiona między niewiastami. Księga Judyty” (3-5 X 2014), „Siedem Listów do Kościołów. Księga Apokalipsy” (17-19 IV 2015) i „Hiob - Księga nadziei” (30 IX - 2 X 2016). W ramach Szkoły Lectio Divina przewodniczył spotkaniu dla prowadzących rekolekcje lectio divina i kierowników duchowych (16-18 XI 2016).

abp Grzegorz Ryś
- więcej informacji o prowadzonych w CFD spotkaniach -

 

=== === ===

BRAK MIEJSC - nie prowadzimy tzw. listy rezerwowej

=== === ===

 

Sesje Szkoły Biblijnej proponowane są w klimacie pustyni, ciszy i modlitwy osobistej. Uczestnicy są wprowadzani w teologiczne bogactwo i medytację wybranej księgi biblijnej w kontekście własnej historii życia. Mają możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i indywidualnej rozmowy z kierownikiem duchowym.

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl