O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji     Spotkanie z Jezusem przy studni 6-8 marca 2018 ...


Spotkanie z Jezusem przy studni
BIBLIODRAMA - WARSZTATY
6-8 marca 2018

 

W dniach 6-8 marca 2018 r. (wt.-czw.) odbyła się sesja warsztatowa „Spotkanie z Jezusem przy studni”. Spotkanie - bibliodramę prowadzili: ks. Tomasz Knop - wykładowca teologii duchowości, kierownik duchowy, rekolekcjonista, psychoterapeuta, bibliodramatysta; Małgorzata Zasępa - wykładowca medycyny pastoralnej i psychologii pastoralnej, psychodramatystka, bibliodramatystka.

Spotkanie i rozmowa z Jezusem stały się dla Samarytanki początkiem nowego sposobu patrzenia na własne życie, otworzyły jej nowe perspektywy. Jezus pragnie wejść w jej zranione życie i zaspokoić obecne w niej doskwierające pragnienie miłości. Dzieli się z nią swoim pragnieniem i objawia to, kim jest. Bibliodrama da okazję, by doświadczyć możliwości spojrzenia na siebie w nowy sposób, przyjrzeć się swoim pragnieniom, wsłuchać się w pragnienie Boga i „w duchu i prawdzie” pozwolić, by Jezus pomógł nam poznać to, kim dla nas jest.

Bibliodrama jest procesem interakcji między Słowem Bożym a grupą osób, w którym próbuje się zintegrować przekaz biblijny z osobistymi doświadczeniami. Celem jest pogłębione rozumienie Biblii oraz doświadczenie religijne na bazie identyfikacji uczestników z postaciami i sytuacjami biblijnymi [więcej nt. bibliodramy].

O warsztatach metodą bibliodramy
z ks. dr Tomaszem Knopem rozmawia Anna Przewoźnik

W naszym domu warsztaty bibliodramy odbyły się już kilkakrotnie: „Jezus i kobieta” (19-21 IV 2016), „Jezus i Jego uczeń” (23-25 IX 2016), „O Bogu, który szuka człowieka” (13-15 III 2017) i „Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament...” (2-4 X 2017). W bieżącym roku zaplanowane jest jeszcze spotkanie bibliodramy: „«Czym jest człowiek?» (Ps 8, 5)” w dniach 1-3 października 2018 (od poniedziałku do środy).

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl