O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Życie ludzkie jako eucharystyczna egzystencja 1-3 czerwca 201 ...


Życie ludzkie jako eucharystyczna egzystencja
SZKOŁA WIARY
1-3 czerwca 2018

 

To, co ofiarujemy w czasie Eucharystii: chleb i wino, naszą pracę i świat, staje się w Chrystusie Jego życiem. Wszystko, co dajemy w Eucharystii, zostaje nam oddane jako pokarm służący Jego życiu w nas. Chrystus stał się pożywieniem, abyśmy mogli żyć życiem niezniszczalnym. Od dnia chrztu św. mamy w sobie życie niezniszczalne, dlatego potrzebujemy niezniszczalnego pokarmu, którym jest On sam. Sesja przebiegać będzie w klimacie pustyni i medytacji z możliwością indywidualnej rozmowy z kierownikiem duchowym.

 
PROWADZĄ: Marko Ivan Rupnik SJ - dyrektor Centro Aletti w Rzymie, teolog, rekolekcjonista, kierownik duchowy, twórca mozaik oraz ekipa Centro Aletti.

 

=== === ===

Uwaga! Ze względu na koszty organizacyjne przyjęcie na sesję dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanej przekazem pocztowym lub przelewem na konto: PKO BP II /O Kraków 55 1020 2906 0000 1102 0107 9342. Osoby korzystające z posiłków i noclegów – zadatek 120 zł; osoby niekorzystające z posiłków i noclegów – zadatek 40 zł. W przypadku rezygnacji z sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku.

możliwość przesyłania zgłoszeń na sesję
„Życie ludzkie jako eucharystyczna egzystencja”
– od 4 września 2017 roku –

=== === ===

  

Pragnienie głębi
Z Marko Rupnikiem SJ rozmawia Krzysztof Wons SDS

 

W ramach Szkoły Wiary odbyło się dotychczas osiem spotkań: „Wierzę … Co to znaczy?" (4-6 XII 2009), „Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela” (3-6 VI 2010), „Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba” (23-26 VI 2011), „I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy” (7-10 VI 2012), „Ukrzyżowany za nas, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego” (30 V - 2 VI 2013), „Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca...” (19-22 VI 2014), „Wierzę w Ducha Świętego, Kościół i sakramenty” (4-7 VI 2015) [w/w spotkania prowadzili: Marko Ivan Rupnik SJ i Nataša Govekar (wszystkie) oraz Michelina Tenace i Maria Campatelli (niektóre)]; „Życie w Duchu Świętym dzisiaj” (16-18 VI 2017 - ks. Giacomo Morandi i Alberta Maria Putti).

 
    

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl