O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Bp Grzegorz Ryś arcybiskupem metropolitą łódzkim ...


Bp Grzegorz Ryś
arcybiskupem metropolitą łódzkim

  

14 września 2017 r. papież Franciszek mianował bpa Grzegorza Rysia arcybiskupem metropolitą łódzkim. Nowy arcybiskup łódzki ma 53 lata, jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, przewodniczącym Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji. Od 2011 r. był biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej.

Arcybiskup nominat od wielu lat współpracuje z Centrum Formacji Duchowej w Krakowie. Wyrażamy mu wdzięczność za lata posługi w naszym Centrum.

Dołączamy się do słów metropolity krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego, składając życzenia łódzkiemu pasterzowi i zapewniając go o modlitwie: „Życzymy mu Bożych mocy i świateł na posługę (…). Zobowiązujemy się, by wspierać księdza arcybiskupa w jego niełatwych zadaniach w samej Łodzi i całej archidiecezji łódzkiej, należącej do największych w Polsce gdy chodzi o liczbę mieszkańców, ale gdy chodzi o wyzwania duszpasterskie - do jednej z najtrudniejszych...”.

15 września 2017 r., podczas rekolekcji lectio divina, w duchu wdzięczności i przyjaźni sprawowaliśmy Eucharystię w intencjach abpa G. Rysia.

  

Przypominamy o nagraniach i publikacjach sesji abpa Grzegorza Rysia, które są owocem jego posługi w naszym krakowskim CFD.

0  
  
  

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl