O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Wychowanie do modlitwy - IX sesja Szkoły Formatorek Zakonnych ...


Etui okładki na kasety

 

Dwuletnia Szkoła Formatorek Zakonnych
(2003/2004):
Część IX: Wychowanie do modlitwy
12 kaset

 

 

 


Tematy wykładów:

ks. dr Krzysztof Wons SDS
    Wykład wprowadzający w temat sesji

ks. dr Krzysztof Wons SDS 
    Modlitwa jako doświadczenie osobowej więzi z Bogiem (VC 94)
    Poznawanie siebie na modlitwie (VC 93)

o. dr hab. Józef Augustyn SJ
    Modlitwa i rozeznawanie duchowe (VC 94).

ks. dr Ryszard Andrezjewski CSMA
    Życie eucharystyczne osób konsekrowanych (VC 95) 


Lectio divina do Ewangelii św. Jana
Przyjaźń z Jezusem aż po krzyż
prowadzi ks. Krzysztof Wons SDS

1. „Czyż nie mam pić kielicha, który mi podał Ojciec?" Więź z Jezusem i zgoda na krzyż
Lectio:J 18, 1-12

2. „Czyż i ty nie jesteś jednym z Jego uczniów?". Pytanie o wierność w godzinie męki
Lectio: J 18, 13 - 27

3. „Oto człowiek ... Precz! Precz! Ukrzyżuj". Miłość wobec przemocy
Lectio: J 19, 1 - 16a

4. „Obok krzyżą Jezusowego stały ...". Trwanie przy Jezusie w ciemnościach
Lectio: J 19, 16b - 27

5. „Pragnę ... Wykonało się!" Uczeń wobec pragnienia miłości
Lectio: J 19, 28 - 27

Treści sesji i rekolekcji spotkań odbywających się w naszym domu są aktualnie utrwalane na płytach CD lub w formie MP3. zob. www.sklep.katolik.tv.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl