O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Laski k/Warszawy: Modlitwa Słowem w codzienności...


Modlitwa Słowem w codzienności
- czas poznawania siebie

Laski k/Warszawy, 15-17 grudnia 2017
Dom Rekolekcyjny Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża

 

W dniach 15-17 grudnia 2017 r. w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach k/Warszawy odbędzie się sesja formacyjna „Modlitwa Słowem w codzienności - czas poznawania siebie”. Poprowadzi ją ks. Piotr Szyrszeń SDS - duszpasterz Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.

Bóg zna nas lepiej niż my samych siebie. Spotykając się z Kochającym i Wszechwiedzącym Ojcem na modlitwie możemy w prawdzie poznawać siebie samych i siebie w relacji do innych. Aby modlitwa była przestrzenią poznawania Boga i siebie konieczne jest, by zatroszczyć się o ciszę i postawę słuchania wynikającą z wiary w moc słowa Bożego. W czasie spotkania sięgniemy po przypowieść o faryzeuszu i celniku (Łk 18, 9-14), by uczyć się modlitwy Słowem Bożym pośród codzienności. Zasadnicza część spotkania odbędzie się w milczeniu. Proszę zabrać ze sobą Pismo Święte i notatnik.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl