O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Spotkania lectio divina we Lwowie 6-7 listopada 2017 - zapowi ...


SZKOŁA LECTIO DIVINA
dla posługujących w rekolekcjach ld
i zainteresowanych lectio divina

Lwów, 7 listopada 2017

- ZAPOWIEDŹ -

 

7 listopada 2017 r. odbędzie się we Lwowie sesja dla posługujących na drodze lectio divina i zainteresowanych. Gościem specjalnym spotkania będzie Krzysztof Wons SDS, doświadczony i gorliwy promotor lectio divina w Polsce i poza jej granicami.


na zdjęciu: Krzysztof Wons SDS w czasie rekolekcji lectio divina w Jazłowcu w 2016 r.

Jest już dość liczna grupa księży i osób konsekrowanych z Ukrainy, zarówno zakonników, jak i sióstr zakonnych, obu obrządków, które korzystały z formacji w ramach Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych (w Krakowie) czy Szkoły Formatorek Zakonnych (w Trzebini lub w Lwowie-Brzuchowicach). W ramach tych inicjatyw formacyjnych, a inne osoby z Ukrainy poza nimi, uczestniczyły z rekolekcjach lectio divina według programu zaproponowanego i realizowanego przez salwatoriańskie Centrum Formacji Duchowej z Krakowa i z Trzebini. Warto wspomnieć prowadzone przez Krzysztofa Wonsa SDS w kolejnych latach (od 2013 do 2016 roku) rekolekcje w Obuchowie i Jazłowcu na Ukrainie czy rekolekcje prowadzone przez duszpasterzy CFD z Trzebini w Lwowie-Brzuchowicach, np. we wrześniu 2017 r.

 
na zdjęciach: prowadzący i uczestnicy rekolekcji lectio divina w Jazłowcu w 2016 r.

„Wielu z nas miało możliwość ukończenia szkoły formatorów w Krakowie, Trzebini lub w Brzuchowicach. Wielu także posługuje w rekolekcjach lectio divina lub kilkakrotnie już w nich uczestniczyło” – podkreślił zapraszając na sesję bp Edward Kawa OFMConv, który w latach 2007-2009 uczestniczył w Szkole Wychowawców w Krakowie >>>. Biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego angażuje się w propagowanie na Ukrainie rekolekcji ld, a w październiku br. prowadził je w Kalwarii Pacławskiej >>>. „Dobrze byłoby spotkać się, aby posłuchać się wzajemnie i zainspirować do posługi oraz współpracy w różnych-inicjatywach lectio divina podejmowanych na Ukrainie” – dodał w zaproszeniu.


zdjęcie z rekolekcji lectio divina w Obuchowie w 2013 r.  [od prawej w pierwszym rzędzie:
Maria Marta Przywara SSpS, Edward Kawa OFMConv, Krzysztof Wons SDS].

Sesja nt. lectio divina odbędzie się 7 listopada 2017 r. (wtorek), w siedzibie kurii metropolitalnej obrządku łacińskiego we Lwowie w godzinach 8.30-17.30.

 

=== === === === ====

 

Skupienie dla kapłanów
i osób konsekrowanych

Lwów, 6 listopada 2017

- ZAPOWIEDŹ -

 

Dzień wcześniej, 6 listopada br., Krzysztof Wons SDS poprowadzi we Lwowie skupienie dla kapłanów i sióstr zakonnych. Skupienie, organizowane przez konsultę wyższych przełożonych zgromadzeń żeńskich Ukraińskiego Kościoła Grecko-Katolickiego, odbędzie się w grecko-katolickim seminarium pw. Ducha Świętego.


 

=== === === === ====

 

Publikacje lectio divina [duszpasterzy CFD] po ukraińsku

 


Жити Божим словом щодня, Львів 2016
„Jak żyć Słowem Bożym na co dzień?” (K. Wons SDS)

 


Повірити Ісусові. Реколекції зі святим Марком, Вінниця 2016
„Uwierzyć Jezusowi. Rekolekcje ze św. Markiem” (K. Wons SDS)

 


Життєві рішення у світлі Божого слова, Львів 2017
„Życiowe wybory w świetle Słowa Bożego” (P. Ślęczka SDS)

 

  
Dostępne są ukraińska wersja językowa filmu „Biblio, ojczyzno moja”, jak rownież
rozmowy z I. Gargano OSBCam „Historia miłości do Słowa. Lekcja czytania Biblii”.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl