O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  „Słowo miejscem spotkania” - rozmowa Krzysztofa W ...


SŁOWO MIEJSCEM SPOTKANIA.
Rozmowa z ks. Krzysztofem Grzywoczem

 

15 maja 2012 r. w salwatoriańskim Studio Katolik w Krakowie została utrwalona rozmowa Krzysztofa Wonsa SDS z ks. Krzysztofem Grzywoczem. Krótka wypowiedź zaginionego w sierpniu br. w Alpach kapłana diecezji opolskiej została wykorzystana w filmie „Biblio, ojczyzno moja”, obecnie udostępniamy całe nagranie.

 

 

„Istnieje rzeczywiście takie przekonanie, że w naszej kulturze nie brakuje dobrych odpowiedzi, natomiast brakuje dobrych pytań, głębokich pytań. Postawa pytania jest postawą naszej pokory, otwartości: że nie wszystko wiem; że nie na wszystko mam odpowiedź. Jest to taka postawa, która umożliwia spotkanie z Bogiem i z człowiekiem. Zresztą, człowiek, który wszystko wie, nie spotka się z nikim” – te słowa ks. Grzywocza mogli usłyszeć widzowie filmu „Biblio, ojczyzno moja”.

 


z wypowiedzi w filmie „Biblio, ojczyzno moja” (2012)

 

=== === === === ===

 


„Uczył nas Kościoła, w którym są relacje”
- relacja z sesji „Powrót do życia...” (6-8 X 2017) dedykowanej ks. Krzysztofowi Grzywoczowi

 

  
zob. Wydawnictwo SALWATOR i Studio Katolik.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl