O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Stary Testament czytany w świetle Ewangelii 9-12 XI 2017 - cz ...


Dni Duchowości Biblijnej
Stary Testament czytany w świetle Ewangelii

SZKOŁA BIBLIJNA
9-12 listopada 2017

- CZĘŚĆ DRUGA -

 

W dniach 9-12 listopada 2017 roku trwają Dni Duchowości Biblijnej. Tegoroczne spotkanie jest poświęcone tematowi „Stary Testament czytany w świetle Ewangelii”. W części pierwszej (9-10 listopada) prowadzącymi byli bibliści z Warszawy: ks. prof. Waldemar Chrostowski z Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego i s. dr Judyta Pudełko PDDM z Papieskiego Wydziału Teologicznego.

Drugą i zasadniczą część Dni Duchowości Biblijnej w 2017 r. prowadzi kard. Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady Kultury, biblista, który wykształcenie biblijne zdobywał na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim i Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Tematyka tej części spotkania została ujęta w słowach „Księga Izajasza – Ewangelia Starego Testamentu”.


konferencje i homilie kard. Gianfranco Ravasiego tłumaczy dr Danuta Piekarz

W czasie Eucharystii celebrowanej we wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża, kardynał wygłosił homilię. Nagranie i tekst homilii – „Wyjdź poza… i wejdź w świat zsekularyzowany, a jednak kochany przez Boga” – tutaj.


„Wyjdź poza… i wejdź w świat zsekularyzowany, a jednak kochany przez Boga”
- homilia kard. Gianfranco Ravasiego wygłoszona w Krakowie 10 listopada 2017 -

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl