O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Czytanie Słowa. Duchowość - metoda - praktyka (kasety) - ks. ...


Okładka etui na kasety

SZKOŁA BIBLIJNA
DNI DUCHOWOŚCI BIBLIJNEJ 2004

Czytanie Słowa:
duchowość - metoda - praktyka
(9 kaset)

 

ks. dr Krzysztof Wons SDS,
ks. prof. dr hab. Edward Staniek,
ks. prof. dr hab. Jan Kanty Pytel,
prof. dr hab. Anna Świderkówna

 

W dniach 10 - 14 listopada 2004 r. odbyły sie w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie I Dni Duchowości Biblijnej. Uczestnikami tego spotkania były osoby świeckie, konsekrowane, duchowne - wszyscy kierowani pragnieniem pogłębienia swojego spotkania ze Słowem Bożym. W spotkaniu uczestniczyło ponad 200 osób z całej Polski. Pierwsza część spotkania skoncentrowana była wokół czytania Słowa. Podjęty został temat Czytanie Słowa: duchowość, metoda, praktyka. Wykłady i konwersatoria poprowadzili cenieni profesorowie i wykładowcy Pisma św. patrystyki i filologii z Krakowa, Poznania i Warszawy. Są z nami ks. prof. dr hab. Edward Staniek, ks. prof. dr hab. Jan Kanty Pytel, prof. dr hab. Anna Świderkówna oraz ks. dr Krzysztof Wons SDS. Część druga tego spotkania zostałą poprowadzona przez ks. Gianfranco Ravasiego.

Tematy wystąpień:

ks. dr Krzysztof Wons SDS
    Zgłębianie Słowa czyli poszukiwanie Umiłowanego.
    Lectio divina do Mk 14, 3 - 11
    Lectio divina do Mk 14, 12 - 26

ks. prof. dr hab. Edward Staniek
    Biblia Księga natchniona

ks. prof. dr hab. Jan Kanty Pytel
    Zgłębianie sensu tekstu biblijnego

prof. dr hab. Anna Świderkówna
    Jak czytać Słowo Boże?

 

Treści sesji i rekolekcji spotkań odbywających się w naszym domu są aktualnie utrwalane na płytach CD lub w formie MP3. zob. www.sklep.katolik.tv.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl