O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA







  Świadectwo NJŻ: Zakorzenione w Ewangelii budzimy siebie i świ ...


Zakorzenione w Ewangelii
budzimy siebie i świat

 


siostry z Orlika
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej

 

Piszę w imieniu Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej. Zakupiłam komplety płyt „Nowa Jakość Życia” na rok liturgiczny „A” dla każdej ze wspólnot na terenie Polski i Białorusi. Byłam przekonana, że propozycja zostanie przyjęta z otwartością, gdyż większość sióstr w prowincji korzysta z rekolekcji lectio divina. Dla nas był to także dar z nieba, ponieważ ubiegłoroczna Kapituła Prowincjalna zakończyła się przesłaniem: „Zakorzenione w Ewangelii budzimy siebie i świat”.

Już po pierwszych filmikach wiedziałyśmy, że to jest projekt podjęty z natchnienia Ducha Świętego. Głębokie treści wzywające do refleksji połączone z ciepłym przekazem przynoszą nam pokój i nadzieję. We wspólnotach oglądamy w piątki lub w soboty po kolacji, zostawiając czas na indywidualną refleksję. Podczas godzin biblijnych chętnie wracamy do tych obrazów i się nimi dzielimy. W kilku wspólnotach, także w domu prowincjalnym w Orliku, oglądamy dwa razy, a niektóre siostry oglądają nawet po trzy razy, gdyż dzielimy się tym projektem z ludźmi, którzy przychodzą do nas na Msze święte niedzielne i przed każdą Mszą św. razem oglądamy ponownie.

Teraz kwadrans przed Mszą nasze kaplice są pełne osób, gotowych na przyjęcie Bożego Słowa. Mówią, że z niedzieli na niedzielą łatwiej przyjmują Słowo, które pomaga im w trudnych chwilach, szczególnie wtedy, gdy pamięć przywołuje obraz z filmu. Są też tacy, którzy dzięki temu zaproszeniu sięgają w domu po Pismo Św. Podkreślają, że prosty i zrozumiały przekaz ułatwia im przyjęcie prawd objawionych. Są też momenty zadziwienia i odkrywania błędnego pojmowania Biblii do tej pory.

Siostry katechetki korzystają także z projektu podczas katechez i spotkań z młodzieżą. Podkreślają, że jest to dla nich wielka pomoc w przekazie Ewangelii. W ramach prezentu komplet otrzymał Prymas Polski, abp Wojciech Polak, i nasz biskup diecezjalny, bp Ryszard Kasyna. Wiem, że oglądają i są wdzięczni za ten dar. Oczywiście wspieramy projekt na stronach internetowych, także na facebooku.

Dziękujemy bardzo za ten projekt, za Msze św. w dniu 1 stycznia. Dzięki Wam doświadczamy, że Słowo Boże jest „żywe i skuteczne”, które umacnia wiarę, nadaje sens i prowadzi do bliższej relacji z Bogiem. A to dopiero kilka tygodni za nami… Bóg na pewno przygotował jeszcze wiele niespodzianek.

Czekamy na następne tygodnie.

Z wdzięcznością i pozdrowieniami w Panu

s. Mirona Turzyńska
przełożona prowincjalna

Orlik, 21 lutego 2017 r.

 


zapraszają: P. Babiarz, D. Figurska, D. Malejonek, D. Kowalski, bp G. Ryś, J. Zelnik,
K. Wons SDS, K. Ołdakowski SJ, dk. B. Sadowski, A. Szustak OP; abp W. Polak.


3 grudnia 2017 r. - od I Niedzieli Adwentu (B)
- drugi rok projektu „Nowa Jakość Życia” -

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl