O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Zeszyty Formacji Duchowej nr 26 - Wychowanie ...


Okładka nr 26 ZFD

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ

NR 26

 

Wychowanie

 

 

Spis treści

Poszukiwania w wierze:

Amedeo Cencini FdCC, Etapy w procesie wychowania
ks. Marek Dziewiecki, Emocje a wychowanie
Mieczysław Kożuch SJ, Kierownictwo duchowe i wychowanie religijne
Bogusław Szpakowski SAC, Duchowość terapeuty
Małgorzata Mierzwa-Hudzik, Każdy będzie rodzicem. O roli rodziców w rozwoju dziecka
Wiesława Stefan, - Uzdrawianie relacji
Kinga Gierula, „Nadzieja” dla uzależnionych

Rozmowy:

Rozmowa z Amedeo Cencinim FdCC - O kryzysie powołania
Rozmowa ze Stanisławem Morgallą SJ - Realizm w wychowywaniu
Rozmowa z ks. Alessandro Pronzato - Chrześcijaństwo, które zadaje pytania

Modlitwa Słowem Bożym:

Andrzej Ruszała OCD, Kontemplacja i ciemna noc w modlitwie

Pytania i odpowiedzi:

ks. Alessandro Pronzato odpowiada na pytania

Świadectwa:

Zofia, Przemiana mojego życia w cieple Bożej miłości
Piotr Podlecki, Im bliżej jestem Boga, tym bliżej jestem dzieci
ks. Mirosław Cholewa, Czy czasopismo może wychowywać?
Anna Gałecka, Ta poezja rodzi wiarę... 
s. Joachima Górna CSDP, „Dla mnie żyć – to Chrystus”. Droga do prawdziwego życia

*** *** ***

Od Redakcji

Każdy z nas nosi w sobie niepowtarzalny zamysł Boga. „Istoty ludzkie, z ich tysiącami tysięcy różnych oblicz, z nieskończoną różnorodnością odcisków palców, z wielością cech somatycznych, wszystkie tak samo są odbiciem twórczości, wolności i miłości Bożej”. Człowiek zostaje poczęty i rodzi jako osoba jedyna i niepowtarzalna, z bogatym potencjałem cech fizycznych i psychicznych. Na początku jest jak kiełkujące ziarno. W kolejnych etapach życia wiele zależy od tego, z jaką „ziemią” owo „ziarno” się spotka i w jakim środowisku życia będzie się rozwijać – jakiej pomocy mu się udzieli, a także jak ono na nią odpowie. Każdy, oprócz swego bogactwa, kryje w sobie także fundamentalną kruchość, pęknięcie, które może wpływać na rozdarcie, hamowanie rozwoju.

Człowiek jest nikły jak proch, z którego powstał i bogaty na wzór Boga, który powołał go do istnienia. Kiedy Bóg stwarza, wydobywa rzeczy z pierwotnego chaosu. Tworzy, aby nadać porządek i przekazać życie. Wyprowadza z chaosu, porządkuje, a następnie formuje. Ten biblijny obraz dobrze tłumaczy nam, na czym polega wychowawcze działanie Boga.

W pracy wychowawczej potrzeba wiele pokory, cierpliwości, uwagi, delikatności. Potrzeba świadomości, że chodzi o działanie, które nie jest proste i które musi wyprzedzać samą formację. Nierzadko popełniamy zasadniczy błąd: chcemy moralnie i duchowo formować osobę według jakiegoś wzoru. Mając przed oczyma ideał, tracimy z pola widzenia osobę, którą wychowujemy. Tymczasem formowanie powinno bazować na wychowaniu. Co to oznacza? Oznacza, że osoba musi najpierw otrzymać pomoc, aby mogła głębiej poznać siebie, co dzieje się w jej wnętrzu, także to, co hamuje jej rozwój i dążenie do ideałów.

Jak podkreśla dokument „Nowe Powołania dla Nowej Europy”, wychowywać znaczy przede wszystkim spowodować wyjście na jaw rzeczywistości własnego „ja”, takiego, jakie ono jest, jeżeli chce się doprowadzić do tego, jakim powinno ono być. Szczerość jest podstawowym krokiem do osiągnięcia wolności, lecz w każdym przypadku dla dobrego zobaczenia wnętrza konieczna jest zewnętrzna pomoc. Wychowawca, chcąc towarzyszyć młodemu człowiekowi w budowaniu prawdziwego „ja”, musi poznać zakamarki ludzkiego serca (nr 35a). Powinien on, uważnie śledząc działanie łaski, wskazywać przeszkody, także te najmniej widoczne.

W 26. numerze Zeszytów Formacji Duchowej podejmujemy temat wychowania, który wydaje się należeć do newralgicznych w naszym życiu. Często zadajemy sobie podstawowe pytania: Co to znaczy wychowywać? Jak pomagać sobie i jak towarzyszyć innym w wychowywaniu? Pytamy wreszcie o samych wychowawców i o skuteczne „narzędzia wychowawcze”. Ufamy, że przynajmniej na niektóre z tych pytań Czytelnicy znajdą odpowiedź w obecnym numerze „Zeszytów”.

Proponujemy najpierw rozważanie A. Cenciniego FdCC, który temat wychowania w pierwszym rzędzie łączy z zagadnieniem poznawania siebie. Autor zauważa, że proces wychowawczy ma najpierw prowadzić do wydobycia prawdy o sobie. Tylko wtedy może stać się początkiem skutecznego formowania osoby. Ks. M. Dziewiecki zaprasza do refleksji nad jednym z istotnych elementów wychowania, jakim jest formowanie sfery emocjonalnej. M. Kożuch SJ wskazuje na rolę kierownictwa duchowego w procesie wychowania. B. Szpakowski SAC podejmuje temat z zakresu pomocy terapeutycznej, zatrzymując się nad aspektem duchowości samego terapeuty. M. Mierzwa-Hudzik oraz Wiesława Stefan dzielą się swoim doświadczeniem matek, pedagogów, wychowawców w towarzyszeniu dziecku na kolejnych etapach jego rozwoju. Najbardziej skrajne sytuacje ludzkiego życia, doświadczenie cierpienia i bezsilności, mogą stać się szczególnym wezwaniem na naszej drodze. K. Gierula pisze o młodych, którzy decydują się na trudną drogę „powrotu do życia” w ośrodku dla uzależnionych nieletnich. W rubryce Szkoła Modlitwy A. Ruszała OCD przybliża doświadczenie nocy ciemnej na modlitwie. Staje się ona w życiu człowieka szczególną interwencją Boga, aby oczyścić jego serce, umocnić w nim wiarę, nadzieję i miłość i doprowadzić do głębszej zażyłości z Bogiem, aż do pełni zjednoczenia. W obecnym numerze znajdziemy także trzy rozmowy: z A. Cencinim na temat kryzysu w powołaniu, z  S. Morgallą SJ o znaczeniu psychoterapii w procesie wychowania oraz z ks. A. Pronzato o doświadczeniu Słowa w chrześcijańskim wychowaniu. W „Zeszytach” znajdziemy też świadectwa osób różnych stanów. Odwołując się do osobistych przeżyć, życiowych misji, dzielą się one swoim doświadczeniem wychowawcy, wychowanka, osoby nawróconej, zdrowiejącej. W rubryce „Pytania – odpowiedzi” na poruszone problemy odpowiada ks. A. Pronzato. Kanwą jest Księga Proroka Jonasza.

Oddając do rąk Czytelników kolejny numer  „Zeszytów”, żywimy nadzieję, że staną się one praktyczną pomocą i skromnym światłem na drodze, którą każdy z nas ma do przejścia: i jako wychowanek, i jako wychowawca.

Krzysztof Wons SDS

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl