O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Panie, naucz nas modlić się! 20-22 kwietnia 2018 - relacja


Panie, naucz nas modlić się!
SZKOŁA DUCHOWOŚCI OJCA JORDANA
20-22 kwietnia 2018

- RELACJA -

 

W dniach 20-22 kwietnia 2018 r. w ramach Szkoły Duchowości Ojca Jordana odbyła się weekendowa sesja formacyjna „Panie, naucz nas modlić się!”. Prowadził ją Piotr Szyrszeń SDS, duszpasterz CFD w Krakowie. Spotkanie wpisało się w Rok Ojca Jordana przeżywany przez salwatorianów i salwatorianki oraz świeckich członków Rodziny Salwatoriańskiej w związku z przypadającą 8 września 2018 r. setną rocznicą śmierci o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana.

O. Jordan, człowiek wielkiej modlitwy i o apostolskim sercu, jako alumn seminarium duchowego, mając trzydzieści lat, krótko przed święceniami diakonatu, zapisał w swoim dzienniku duchowym myśl: „Podaruj dni bliźniemu, noce przeznacz na modlitwę skupienia”, po czym przepisał zdanie z Ewangelii wg św. Łukasza: „Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga” (Łk 6,12). Pragnienie naśladowania Jezusa, który „erat pernoctans in oratione”, towarzyszyło mu przez całe życie. Za przykładem Boskiego Nauczyciela i świętych o sercu apostolskim sam wiele się modlił, a synów duchowych zachęcał, by ich gorliwe apostolskie działanie wyrastało z wytrwałej i ufnej modlitwy.

Uczestnicy spotkania w Krakowie zostali zaproszeni do modlitwy przede wszystkim słowem Ewangelii wg św. Łukasza o wyborze dwunastu, który nastąpił po całonocnej modlitwie Jezusa (Łk 6, 12-17a), a w jego świetle innymi fragmentami trzeciej Ewangelii mówiącymi o modlitwie czy zdaniami Pisma Świętego, które poruszały O. Jordana. Nie brakło odwołania do czwartej części Katechizmu Kościoła Katolickiego, poświęconej modlitwie, np. do intuicji: „Jezus jako wychowawca przyjmuje nas takimi, jacy jesteśmy, i stopniowo prowadzi nas do Ojca” (KKK 2607) czy „Modlimy się tak, jak żyjemy, ponieważ tak żyjemy, jak się modlimy” (KKK 2725).

W noc z soboty na niedzielę - IV Niedzielę Wielkanocną, rozpoczynającą w Kościele tydzień szczególnej modlitwy o powołania, uczestnicy sesji, salwatorianie i salwatorianki z CFD, mogli włączyć się w całonocną adorację Najświętszego Sakramentu, ofiarując nieco czasu na osobistą modlitwę w ciszy.

 

W ramach Szkoły Duchowości Ojca Jordana w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie odbyły się sesje: „Jak stawać się silnym pozostając słabym? Historia pięknego powołania” (M. Piela SDS, 2006); „Od apatii do pasji duchowej. Duchowość na nasze czasy” (ks. A. Pronzato, 2008); „Między lękiem a ufnością” (P. Szyrszeń SDS, 2010); „Poznaj Boga, aby poznać siebie” (P. Szyrszeń SDS, 2012); „Dojrzewanie do decyzji życiowych” (P. Szyrszeń SDS, J. Tarnówka SDS, 2014); „Jak prowadzić życie duchowe?” (P. Szyrszeń SDS, J. Tarnówka SDS, 2016).

  
   

 

*** *** *** *** ***

Zachęcamy do lektury dziennika duchowego o. Jordana, jego przemówień, czyli konferencji ascetycznych, które głosił pierwszym salwatorianom, oraz biografii napisanej przez ks. Alessandro Pronzato pt. „Nie możesz spocząć!”

*** *** *** *** ***

 

Czcigodny sługa Boży Franciszek M. od Krzyża Jordan zmarł 8 września 1918 r. i został pochowany w Tafers w Szwajcarii. Po ekshumacji w 1956 r. jego doczesne szczątki przewieziono i złożono w kaplicy domu generalnego salwatorianów w Rzymie. Trwa proces beatyfikacyjny. W 2011 r. został promulgowany dekret o heroiczności cnót tego czcigodnego sługi Bożego, założyciela Rodziny Salwatoriańskiej, a obecnie w watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych trwa proces w sprawie domniemanego cudu za jego wstawiennictwem.

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl