O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Zeszyty Formacji Duchowej nr 27 - Rozwój i kryzysy ...


Okładka nr. 27 ZFDZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ

NR 27

 

Rozwój i kryzysy


- numer wznowiony -  

 

  

Spis treści

Poszukiwania w wierze:

ks. Gianfranco Ravasi - Siedem chorób duszy u Koheleta
Henri Nouwen - Poddani cierpieniu
Elżbieta Sujak - Rozwój osobowy i konflikty
ks. Marek Dziewiecki - Pedagogika pragnień i aspiracji
ks. Zdzisław Kroplewski - Kryzys połowy życia. Szansa na rozwój
Tomasz Łosiewicz SDS - Miedzy pełnią a pustką życia. Kryzysy wartości
Krzysztof Wons SDS - Spowiedź i kierownictwo duchowe w rozwoju osoby
Stanisław Morgalla SJ - Psychoterapia w wychowaniu
Dariusz Sikorski SDS - Uzależnienie - bariera w rozwoju osoby

Rozmowy:

Rozmowa z ks. Michałem Pielą SDS - Cierpiał i dojrzewał
Rozmowa z ks. Krzysztofem Wonsem SDS - Nie wyprzedzać łaski

Modlitwa Słowem Bożym:

Danuta Piekarz - Gdy to, co święte, leży w gruzach
Matteo Ferrari OSBCam., Ja będę dla nich świątynią. Lectio divina do Ez 11, 13-21

Pytania i odpowiedzi:

o. Amedeo Cencini odpowiada na pytania

Świadectwa:

Teresa - Odnalezione źródło pokoju
Autor anonimowy - Kryzys wiary i odrodzenie do życia

*** *** ***

Od Redakcji

Ten numer „Zeszytów” traktuje o ludzkim rozwoju, w którym nie przemilcza się doświadczeń kryzysów. Przemilczeć je bowiem oznaczałoby nie zauważyć momentów zwrotnych, często „strategicznych” dla rozwoju. Rozwój jest integralnie związany z momentami kryzysowymi. Owszem, są one szczególną szansą dla dojrzewania osobowości i duchowości człowieka. Wiele jednak zależy od tego w jaki sposób odpowiada się na nie. Najogólniej mówiąc można odpowiadać konstruktywnie i destruktywnie. Konstruktywnie, gdy potrafimy się do nich przyznać, zgodzić na nie i z nimi mądrze zmierzyć. Destruktywnie, gdy nie potrafimy lub nie chcemy rozpoznać kryzysu, wypieramy prawdę o nim lub uciekamy od niej. Jedno jest pewne: kryzysy są zawsze momentem przełomu w życiu. Mogą przełamać  w nas wewnętrzny „zastój”, niszczącą nas bierność i inercję. Kiedy nie są podjęte – zamiast w pozytywne „przełamanie” mogą poprowadzić do załamania rozwoju.

Zaistniałe kryzysy konfrontują nas z prawdą o naszych niemoralnych postawach i duchowej „bylejakości”. Są jak „czerwona, kontrolna lampka”, która zapala się, gdy się cofamy a nie postępujemy w rozwoju. W rozeznawaniu i dojrzałym przeżywaniu tych momentów niezastąpioną rolę ma Słowo Boga. Ono zawsze daje życie, prowadzi do pełni rozwoju, stąd też nieustannie wprowadza w kryzys. Kwestionuje w nas starego człowieka, ponieważ nigdy nie zgodzi się na zakwestionowanie w nas rozwoju człowieka nowego. Zawarte w „Zeszytach” teksty zwracają uwagę na boską i ludzką pomoc człowiekowi w rozwoju, zwłaszcza w newralgicznym momentach jego zagubienia, cierpienia i „przełomu”.

W rubryce „Poszukiwania w wierze” refleksję nad tematem „Zeszytów” rozpoczyna znawca biblijnych ksiąg mądrościowych, ks. G. Ravasi. Zaprasza na stronice Księgi Koheleta, natchnionego mędrca, który swoimi stwierdzeniami nierzadko prowokuje w nas pytanie o sens i perspektywę życia. Jest to rozważanie o „koheletowej diagnozie” rozpoznającej  siedem chorób duszy. Daniele Garota pisze o Bogu, który cierpi, gdy cierpi człowiek. Henri Nouwen pomaga nam z miłością dotykać naszych egzystencjalnych ran i odnajdywać drogę do uzdrowienia. Elżbieta Sujak pisze o sztuce twórczego przeżywania konfliktów, natomiast ks. Marek Dziewiecki o tym jak dojrzale przeżywane pragnienia i aspiracje mogą stać się siłą rozwoju. Kolejny autor ks. Zdzisław Kroplewski pisze o kryzysie połowy wieku jako szczególnym momencie życiowej weryfikacji i szansy jaką stanowi dla dalszego rozwoju. Ks. Tomasz Łosiewicz zwraca uwagę na zależność jaka istnieje między przeżywaniem egzystencjalnej pełni lub pustki a kryzysem wartości. Ks. Krzysztof Wons SDS wskazuje na wartość Sakramentu Pokuty w procesie wewnętrznego uzdrowienia, zaś o. Stanisław Morgalla SJ pokazuje nam miejsce psychoterapii w procesie wychowywania. Pierwszą rubrykę zamyka artykuł ks. Dariusza Sikorskiego o destruktywnym wpływie  uzależnień na rozwój osoby. W „Szkole Modlitwy Słowem Bożym” proponujemy najpierw rozważanie Danuty Piekarz o Słowie Boga, które wprowadza w kryzys i oczyszcza nas z budowanych przez nas „religijnych iluzji”. Kameduła br. Matteo Ferrari proponuje lectio divina na temat proroctwa Ezechiela o bolesnym doświadczeniu wygnania. Jak zawsze zapraszamy do lektury rubryki „Rozmowy”: pierwsza o zwyczajnym, ale żarliwym człowieku – o. Jordanie, założycielu Salwatorianów i Salwatorianek, który przeszedł niezwykłą drogę – przez kruchość do świętości i dzieł apostolskich. Na pytania dotyczące zagadnienia formacji osoby ludzkiej odpowiada o. Amadeo Cencini FdCC. „Zeszyty” zamykają świadectwa o duchowych kryzysach i rozwoju w wierze i powołaniu.

Na koniec należy podkreślić, że temat kryzysów w ludzkim rozwoju, został zaakcentowany w obecnym numerze Zeszytów” nie dlatego bynajmniej, że jest jedyną przestrzenią rozwoju, ale dlatego, że pośród wielu innych,  jest to przestrzeń szczególnie trudna, w której często sobie nie radzimy, albo interpretujemy jedynie negatywnie. Prawdą jest, że sztuką jest owocnie przeżyć stan kryzysu, to znaczy tak, aby nie stracić, ale zyskać na nim. Ufamy, że zapisane w niniejszych „Zeszytach” treści wniosą choć trochę światła w ciemne rejony naszego nie radzenia sobie z kryzysami, staną się wsparciem dla „gorączkujących” w stanie kryzysowym i szukających w nim szansy na własny rozwój.

w imieniu Redakcji
Krzysztof Wons SDS

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl