O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Dni Duchowości Biblijnej: Dziesięć przykazań Bożych 8-11 list ...


Dziesięć przykazań Bożych
DNI DUCHOWOŚCI BIBLIJNEJ
8-11 listopada 2019

 

Stworzeni i obdarzeni wolnością zostaliśmy zaproszeni do komunii z Bogiem. Wolność daje nam także dramatyczną możliwość odrzucenia dialogu z Bogiem. Biblia uczy, że tym właśnie jest grzech: niesłuchaniem Jego słowa, zamknięciem się na Boga. Uczestnicy XVI Dni Duchowości Biblijnej będą zaproszeni do zgłębiania pierwszych słów Boga w ogrodzie Eden, przymierza zawartego z Noem i Patriarchami i rozważenia na nowo Dekalogu: dziesięciu słów Boga, które strzegą naszej wolności i komunii z Dawcą życia.

PROWADZĄ:
ks. Waldemar Chrostowski - kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie [więcej]; ks. Dariusz Dziadosz - wykładowca Starego Testamentu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu [więcej]; Krzysztof Wons SDS - dyrektor Centrum formacji Duchowej w Krakowie, wykładowca teologii duchowości, kierownik duchowy i rekolekcjonista [więcej].

 

=== === ===

możliwość udziału już tylko jako osoba dochodząca
[aktualizacja: 21-06-2019]

Sesje Szkoły Biblijnej proponowane są w klimacie pustyni, ciszy i modlitwy osobistej. Uczestnicy są wprowadzani w teologiczne bogactwo i medytację wybranej księgi biblijnej w kontekście własnej historii życia. Mają możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i indywidualnej rozmowy z kierownikiem duchowym.

 

=== === ===

 

Ks. Waldemara Chrostowskiego gościliśmy kilkakrotnie w naszym domu, ostatni raz w 2017 r. w czasie Dni Duchowości Biblijnej „Stary Testament czytany w świetle Ewangelii”, kiedy podjął temat „Mesjański dynamizm Księgi Rodzaju” (9 XI 2017).

.

 

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl