O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Słowo na jutro  Do medytacji   

  Zeszyty Formacji Duchowej nr 80: Wołanie z krainy bez wyjścia ...


ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ nr 80

Wołanie z krainy bez wyjścia.
Psalmy błagalne

 

 ks. Wojciech Węgrzyniak

kapłan archidiecezji krakowskiej,
wykładowca Starego Testamentu
na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie,
pisarz, kaznodzieja, rekolekcjonista

 

W 80. numerze Zeszytów Formacji Duchowej publikujemy treści, którymi ks. Wojciech Węgrzyniak podzielił się w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Biblijnej. Spotkanie „Krzyk do Boga ze środka grobu. Księga Psalmów” odbyło się w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie w dniach 13-15 kwietnia 2018 r.

 

*** *** ***

 

Słowo z Centrum Formacji Duchowej

Dom Centrum Formacji Duchowej w Krakowie stoi modlitwą słowem Bożym. Od ponad 20 lat mury naszego krakowskiego domostwa nasycają się modlitwą uczestników sesji i rekolekcji, rozkochanych w lectio divina. Dla nas, posługujących w tym domu, to prawdziwa radość widzieć, jak przybywający do nas, uczeni i prości, młodzi i starsi, matki, ojcowie, duchowni i konsekrowani, lgną do Słowa; patrzeć jak z duchową pasją otwierają i czytają Biblię, jak wsłuchują się w treści zawarte na świętych stronicach, aby usłyszeć w nich bicie serca Boga. Przekonują się na sobie samych, w osobistej historii , że Słowo naprawdę jest „zontes” i „energes” – żyjące i skuteczne, że nic nie jest przed Nim zakryte, ale wszystko odsłonięte. (por. Hbr 4, 12-13). Dzieje się tak dlatego, że nie tylko słuchają konferencji o Biblii, nie tylko chcą się czegoś więcej dowiedzieć o Panu Jezusie, który ma słowa życia wiecznego (por. J 6, 68), ale osobiście piją ze źródła Słowa, medytują, przyswajają, modlą się nim w sercu, strzegą, zachowują i kontemplują.

Nie bez znaczenia jest fakt, że uczą się tego od znanych mistrzów zanurzonych w Bogu, kochających Słowo i żyjących nim na co dzień. Od ponad 20 lat przewodnikami duchowymi w czytaniu Biblii w naszym CFD są mistrzowie, którzy łączą w sobie teologiczne, biblijne czy patrystyczne przygotowanie oraz żywe, osobiste doświadczenie wiary. Żywi świadkowie, którzy są nie tylko wprawionymi nauczycielami, przekonują najmocniej. Ponieważ dzielą się ze słuchaczami wiedzą, mądrością i duchowością biblijną, ich moc przemawiania jest szczególnie skuteczna. Pośród wielu pięknych osób, prowadzących spotkania w naszym domu CFD w Krakowie, którzy byli i są z nami od dawna, jak: kard. Gianfranco Ravasi, abp Grzegorz Ryś, ks. Waldemar Chrostowski, o. Raniero Cantalamessa OFM Cap, czy o. Innocenzo Gargano, Bruna Costacurta i Danuta Piekarz, jest z nami także od kilku lat krakowski kapłan Wojciech Węgrzyniak, znany i ceniony biblista, żarliwy kaznodzieja, pisarz. Dziękujemy Bogu za tę kolejną piękną przyjaźń i współpracę z salwatorianami i salwatoriankami z CFD. Ksiądz Węgrzyniak łączy w sobie erudycję biblijną z pogłębioną duchowością i mocą przepowiadania. Jego żywy przekaz przekonuje słuchających, że Słowo naprawdę jest żywe i skuteczne. Potrafi docierać nie tylko do umysłów, ale i serc. Uczy, jak zgłębiać swoje życie duchowe przez codzienne czytanie Biblii.

Jego szczególną pasją jako biblisty jest Księga Psalmów. Właśnie wybranym psalmom poświęcił w ramach Szkoły Biblijnej w CFD sesję: „Krzyk do Boga ze środka grobu. Księga Psalmów [sesja odbyła się w CFD w Krakowie w dniach 13-15 kwietnia 2018 roku]. Sesja tradycyjnie przeżywana była w klimacie pustyni, w pełnej ciszy, na osobistej medytacji psalmów. Ksiądz Wojciech zapalał wersetami psalmów do zażyłego kontaktu ze Słowem, używając języka niezwykle przystępnego i obrazowego, prowadząc modlących się na głębiny psalmodycznych strof. Pomagał słuchającym i modlącym się uczestnikom sesji zaglądnąć do duszy psalmistów… i do ich własnej duszy, by usłyszeli w niej krzyk, który czeka na swój czas modlitwy. Cieszę się bardzo, że dzięki tej publikacji uczestnicy sesji będą mogli wrócić do treści z tamtych dni; także inne osoby, którym nie było dane uczestniczyć w sesji, mogą zapoznać się z rozważaniami konferencyjnymi ks. Węgrzyniaka.

Dlatego szczególne podziękowania kieruję do samego Autora 80. numeru „Zeszytów”, który podjął się wysiłku przygotowania do druku mówionego słowa, co dla redagujących jest zawsze niełatwym wezwaniem. Wszystko z miłości do Słowa i tych, którzy się nim modlą.

Krzysztof Wons SDS

 

*** *** ***

 

Spis treści

  • Słowo z Centrum Formacji Duchowej 
  • Od Autora.
  • Daleko jeszcze? Psalm 13.
  • Robak, a nie człowiek. Psalm 22.
  • Gdzie jest Twój Bóg? Psalm 42.
  • A jednak nas odrzuciłeś. Psalm44
  • Czemu cofasz swą rękę? Psalm 74.
  • Posłanie między zmarłymi. Psalm 88.
  • Pytania i odpowiedzi.

 

---------------------------------------------------------------------

 NAGRANIA HOMILII
które w czasie sesji wygłosił ks. Wojciech Węgrzyniak

Jak nie wiadomo, o co chodzi, to zawsze chodzi o... Pana Jezusa!
homilia - sobota 2. tygodnia wielkanocnego, 14 kwietnia 2018 r.
Dz 6, 1-7; Ps 33, 1-2.4-5.18-19; J 6, 16-21

NAGRANIE HOMILII Z 14 KWIETNIA 2018
[KLIKNIJ, BY ODSŁUCHAĆ]

Potrzebujemy Ciebie, Jezu! Wyjaśniaj nam Pisma, ucz nas o Ojcu!
homilia – III Niedziela Wielkanocna (B), 15 kwietnia 2018 r.
Dz 3, 13-15.17-19; Ps 4, 2.4-9; 1 J 2, 1-5a; Łk 24, 35-48

NAGRANIE HOMILII Z 15 KWIETNIA 2018
[KLIKNIJ, BY ODSŁUCHAĆ]

---------------------------------------------------------------------

 

Zachęcamy do skorzystania z nagrań spotkań, które ks. Wojciech Węgrzyniak prowadził w naszym domu wydanych przez Studio Katolik - www.katolik.tv.

 

Zapraszamy do prenumeraty Zeszytów Formacji Duchowej!

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl