O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  100. rocznica śmierci naszego ojca, Franciszka Marii od Krzyż ...


100. rocznica śmierci naszego ojca,
Franciszka Marii od Krzyża Jordana
,
założyciela salwatorianów i salwatorianek
8 września 1918 - 8 września 2018

 


obraz przedstawiający O. Jordana autorstwa Marty Makarczuk

 

O. Franciszek Maria od Krzyża Jordan, założyciel salwatorianów i salwatorianek, ojciec Rodziny Salwatoriańskiej, obejmującej również świeckich żyjących charyzmatem salwatoriańskim, zmarł 8 września 1918 roku, w święto Narodzenia NMP, w Tafers (Szwajcaria), wieczorem, jedną lub dwie minuty po godz. 20.00.

Obierając życie zakonne przybrał sobie imię „od Krzyża”, żył w cieniu Krzyża, wpatrywał się i zachęcał, byśmy się wpatrywali w Ukrzyżowanego, który umierając dał nam życie (por. J 12, 24). Setna rocznica śmierci Ojca Jordana jest okazją, byśmy, jak on, wchodzili w logikę paschalną i rozmyślali nie tyle o jego śmierci, ale o życiu, które rodzi się w nas i w innych, kiedy zgadzamy się na to, by tracić czy obumierać, z czego Bóg może wyprowadzić życie. Tę postawę pięknie wyrażają słowa św. Katarzyny ze Sieny, które założyciel wielokrotnie powtarzał swoim synom duchowym (zob. przemówienie do wspónoty salwatorianów w Rzymie, 27 I 1899).

Mistyczka żyjąca w XIV wieku mówiła kiedyś do swojego spowiednika, bł. Rajmunda z Kapui: „Ojcze, gdybyś zobaczył piękno rozumnej duszy, nie wątpię, że gdyby to było możliwe, sto razy poniósłbyś śmierć cielesną dla jej zbawienia. Nie ma nic bowiem na tym materialnym świecie, co mogłoby z jej pięknem się równać” (Rajmund z Kapui, Żywot świętej Katarzyny ze Sieny). O. Jordan chciał zbawienia wszystkich! Chciał pełni życia dla wszystkich i dla każdego człowieka z osobna! Mówił sobie: „Dopóki jest na świecie jeszcze jeden człowiek, który nie zna Boga i nie kocha Go ponad wszystko, nie możesz ani chwili spocząć. Dopóki Bóg nie będzie wysławiany wszędzie, nie możesz ani chwili spocząć. Dopóki Królowa Nieba i Ziemi nie będzie wysławiana wszędzie, nie możesz ani chwili spocząć” (DD II/1).

Obumierać sobie, by pomóc przywrócić utracone piękno tym, którzy je utracili! Oto zadanie, które przed nami stoi! I w ten sposób samemu stawać się dobrym i pięknym człowiekiem, na wzór Jezusa, dobrego i pięknego, scalonego wewnętrznie Pasterza (J 10, 11), zatroskanego o życie owiec, oddającego swoje życie za owce.

Prosimy was o modlitwę w intencji beatyfikacji czcigodnego sługi Bożego o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, a dla nas, salwatorianów i salwatorianek, o to, byśmy nieustannie poznawali i dawali innym poznać jedynego prawdziwego Boga i Tego, którego On posłał, Jezusa Chrystusa (J 17, 3), byśmy żyli w pełni i innych do życia w pełni podprowadzali. Prosimy również o modlitwę w intencji o zgodny z wolą Boża rozwój dzieła Centrum Formacji Duchowej i podejmowanych inicjatyw!

 

 

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl