O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  50. rocznica beatyfikacji bł. Marii od Apostołów ...


50. rocznica beatyfikacji bł. Marii od Apostołów
współzałożycielki zgromadzenia salwatorianek

1968 – 13 października – 2018

 

13 października 2018 roku przypada pięćdziesiąta rocznica beatyfikacji bł. Marii od Apostołów - Teresy von Wüllenweber, współzałożycielki Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela. Zachęcamy do sięgnięcia do tekstu homilii, którą papież Paweł VI [błogosławiony, a jutro, 14 października 2018 r., kanonizowany przez papieża Franciszka] wygłosił w czasie beatyfikacji oraz do lektury krótkiej biografii pierwszej błogosławionej z Rodziny Salwatoriańskiej autorstwa ks. Scotta Jonesa SDS.

 

Homilia papieża Pawła VI w czasie uroczystości
beatyfikacji bł. Marii od Apostołów, 13 października 1968

 

Błogosławiona Maria od Apostołów. Oddana misjom
[Scott Jones SDS]


grafika - www.salvatorianas.org.br

 

Omelia di Papa Paolo VI durante la cerimonia
di beatificazione di Maria degli Apostoli, 13 ottobre 1968

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl