O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  ZFD nr 81: „Panie, naucz nas modlić się!” - Piotr ...


ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ nr 81

„Panie, naucz nas modlić się!”

 

 Piotr Szyrszeń SDS

salwatorianin, kierownik duchowy i rekolekcjonista,
duszpasterz CFD Salwatorianów w Krakowie,
wykładowca prawa kanonicznego
w WSD Salwatorianów w Bagnie

 

W 81. numerze Zeszytów Formacji Duchowej publikujemy treści, którymi Piotr Szyrszeń SDS podzielił się w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Duchowości Ojca Jordana. Spotkanie „Panie, naucz nas modlić się!” odbyło się w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie w dniach 20-22 kwietnia 2018 r.

 

---------------------------------------------------------------------

 

Słowo z Centrum Formacji Duchowej

Niniejsze słowo z Centrum Formacji Duchowej niech będzie najpierw słowem szczególnej wdzięczności dla założyciela salwatorianów i salwatorianek, sługi Bożego ojca Marii Franciszka od Krzyża Jordana (1848-1918), którego setna rocznica śmierci minęła 8 września tego roku. Nie mam wątpliwości, że od samego początku istnienia CFD to on jest inspiratorem i duchowym stróżem naszego salwatoriańskiego dzieła dla Kościoła w Polsce i na świecie. Od lat żywię przekonanie, że z woli Ducha Świętego Sługa Boży Maria Franciszek od Krzyża Jordan jest ojcem tego dzieła. Mury krakowskiego domu od ponad dwudziestu lat nasiąkają modlitwą tysięcy ludzi, którzy tutaj się modlą, wylewając niejednokrotnie łzy nawrócenia i radości. Lecz mury te nasiąkły nie tylko ich modlitwą. Są uświęcone ukrytą modlitwą ojca Jordana, która spada na nas z nieba niby deszcz wyproszonych przez niego łask.

Ojciec Jordan w naszej posłudze nigdy nie był centralną postacią, o której wiele by się mówiło podczas konferencji czy na kazaniach. Nigdy nie był i nie chciał być centralną postacią w naszym przepowiadaniu i życiu. Centralną Osobą, na którą wskazywał, był wyłącznie Jezus Chrystus, Zbawiciel świata. Tego nas uczył. Chciał, aby Zbawiciel nas wypełniał, nie kto inny. Odkąd Boski Zbawiciel zdobył jego serce, ojciec Jordan powtarzał nam nieustannie, abyśmy głosili Go „w porę i nie w porę” i że nie wolno nam spocząć, dopóki pozostanie choćby jeden tylko człowiek, który nie pozna i nie pokocha Jezusa Chrystusa. Charyzmatyczna postawa salwatoriańska, którą przekazał nam za sprawą Ducha, pośród bogactwa cech kryje w sobie najważniejszą: pragnienie samego Syna Ojca, aby wszyscy poznali Jedynego Boga i Tego, którego posłał, Jezusa Chrystusa (por. J 17, 3). Jeśli to pragnienie w jakimś stopniu wypełnia dzisiaj dom CFD w Krakowie, a także w Trzebini, jeśli nadal pozostaje ono w centrum naszej posługi, jest to w ogromnej mierze zasługa „nieustępliwej” modlitwy ojca Jordana za nas. Powtarzał, że modlitwa jest największą potęgą świata.

Od samego początku działalności CFD dzielimy się z uczestnikami sesji bogactwem duchowości ojca Jordana. Najpierw były to spotkania w cyklu „W szkole duchowej Ojca Jordana”, a potem „Szkoła Duchowości Ojca Jordana”. Dzielimy się tym bogactwem, ponieważ z nadania Bożego jest to duchowość uniwersalna, obejmująca wszystkie powołania i stany życia w Kościele. Duch Święty obdarzył ojca Jordana charyzmatem, którym karmi nie tylko salwatorianów i salwatorianki, ale wszystkich, którzy chcą poznać, pokochać i naśladować Boskiego Zbawiciela.

W naszej wspólnocie duszpasterzy CFD szczególnym kustoszem dziedzictwa założyciela jest ks. Piotr Szyrszeń SDS. Wyrażam mu braterską wdzięczność za wierne prowadzenie cyklu sesji w ramach Szkoły Ojca Jordana*. Tak się pięknie składa, że na setną rocznicę śmierci ojca Jordana ksiądz Piotr wybrał jako główny temat sesji modlitwę. Była ona treścią życia sługi Bożego. Modlitwa definiowała jego życie. Był mistrzem modlitwy bardziej przez to, jak się modlił, niż przez to, co o niej mówił. Wybór tematu modlitwy brzmi jak echo wdzięczności za jego orędownictwo w naszym domu, którym strzeże nas, posługujących, i wszystkich przekraczających próg CFD.

Ksiądz Piotr na samym początku rozważań zaznaczył dobitnie: „Ja nie będę Cię, drogi Czytelniku, uczyć modlitwy, i chciałbym, żeby to było jasne od początku. Chciałbym, żeby to Jezus uczył nas, mnie i Ciebie, modlitwy. Chcemy się uczyć modlitwy i dlatego tytułem sesji i tej publikacji jest prośba uczniów skierowana do Jezusa: «Panie, naucz nas modlić się!»” (Łk 11, 1). Zapraszam więc, aby razem z Autorem wybrać się w niezwykłą podróż, która prowadzić będzie do doświadczenia modlitwy. Będzie to droga Ducha Świętego, który udzielił ojcu Jordanowi szczególnego charyzmatu uczenia się modlitwy od Jezusa.

Krzysztof Wons SDS

 

* Wcześniej w ramach Szkoły Duchowości Ojca Jordana w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie ksiądz P. Szyrszeń przeprowadził sesje: „Między lękiem a ufnością” (2010); „Poznaj Boga, aby poznać siebie” (2012); „Dojrzewanie do decyzji życiowych” (wspólnie z J. Tarnówką SDS, 2014); „Jak prowadzić życie duchowe?” (wspólnie z ks. J. Tarnówką SDS, 2016).

 

---------------------------------------------------------------------

 

Spis treści

  • Słowo z Centrum Formacji Duchowej 
  • „Podaruj dni bliźniemu, noce przeznacz na modlitwę” (DD I 64).
  • „Jezus wyszedł na górę” i stopniowo prowadzi nas do Ojca.
  • „Zdarzyło się”. Uwaga – matką modlitwy.
  • „Całą noc trwał na modlitwie”. Zmaganie modlitwy.
  • „Wybrał… dwunastu, których też nazwał apostołami”.
  • „Zeszedł z nimi na dół”, by żyć miłosierdziem.

 

---------------------------------------------------------------------

 

 

Zapraszamy do prenumeraty Zeszytów Formacji Duchowej!

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl