O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Dzieje Apostolskie. Księga o nadziei Kościoła (MP3) - Innocen ...


Okładka etui na płytySzkoła Biblijna

  

Dzieje Apostolskie.
Księga o nadziei Kościoła
(MP3)

  

Innocenzo Gargano OSBCam
oraz
ks. Waldemar Chrostowski
Danuta Piekarz

  

  

Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, chociaż nie były pozbawione sła­bości i prób w wierze, emanowały życiem. Pozostawiły prze­sła­nie nadziei: niezależnie od wszelkich pozorów zwycięstwa zła nad dobrem zwy­cię­stwo Chrystusa już się dokonało i jest definitywne. Zmartwychwstały jest obecny i działa w naszej historii. Przesłanie pierwszego Kościoła jest nam potrzebne zwłaszcza dzisiaj, gdy „tylu ludzi sprawia wrażenie, że są zdezorientowani, niepewni, pozbawieni nadziei” (św. Jan Paweł II).

Sesja (w ramach XV Dni Duchowości Biblijnej) o nadziei w Kościele z propozycją konferencji, konwersacji i lectio divina do wybranych stronic Dziejów Apostolskich.

  

TEMATY KONFERENCJI

  

Część I – Piotr i Paweł – Przewodnicy ewangelicznej nadziei

KS. WALDEMAR CHROSTOWSKI

1. Piotr. Ewangelia - dar Boga dla Żydów.
2. Paweł. Ewangelia - dar Boga dla narodów.

  

Część II – Kryzysy drogą wzrastania młodego Kościoła

DANUTA PIEKARZ

3. Uczniowie Jezusa wobec niebezpieczeństw na drodze wiary.
4. Zewnętrzne zagrożenia i prześladowania drogą rozwoju wspólnoty.

  

Część III – Dlaczego się lękacie? Dzieje Apostolskie: przesłanie nadziei

INNOCENZO GARGANO OSB CAM.

5. Dz 1, 1-14: Przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba
6. Dz 2, 1-13: Wydarzenie Pięćdziesiątnicy.
7. Dz 2, 14-41: Kontemplacja Ukrzyżowanego i mowa Piotra.
8. Dz 2, 42-48: Pierwsza wspólnota chrześcijańska.
9. Dz 3, 1 - 4, 4: W Abrahamie będą błogosławione wszystkie narody ziemi.
10. Dz 4, 5-31: W żadnym innym imieniu nie ma zbawienia.

  

Prowadzący:

 
  • o. Innocenzo Gargano Innocenzo Gargano OSBCam >>>.
    - wykładowca patrystyki na papieskich uczelniach rzymskich;
  • ks. Waldemar Chrostowski >>>.
    - kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na UKSW;
  •   Danuta Piekarz >>>.
    - biblistka, tłumaczka języka włoskiego.

  

Nagrania konferencji dokonano w czasie XV Dni Duchowości Biblijnej w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie (8-11 listopada 2018). Tłumaczenie konferencji Innocenzo Gargano OSBCam z języka włoskiego – Danuta Piekarz.

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl