O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Zeszyty Formacji Duchowej nr 29 - Notatnik ćwiczeń duchowych ...


Okładka nowego NotatnikaZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ nr 29

Notatnik ćwiczeń duchowych
na rok liturgiczny "B"
2005/2006

Wprowadzenia do modlitwy osobistej
Ewangelią z soboty i niedzieli

ks. Krzysztof Wons SDS
 

NAKŁAD WYCZERPANY 

"Notatnik" zawiera dwa wprowadzenia do modlitwy słowem Bożym na każdy tydzień roku liturgicznego: powtarza i uzupełnia wprowadzenia do medytacji nad Ewangelią z niedzieli i z soboty. "Notatnik" zawiera łącznie 104 ćwiczenia do modlitwy Słowem Bożym na cały rok liturgiczny "B" 2005/2006. Jest to ostatni zeszyt, który tworzy komplet wprowadzeń na wszystkie dni tygodnia (od poniedziałku do niedzieli): nr 13, nr 16, nr 19, nr 22, nr 25 i obecny nr 29 Zeszytów Formacji Duchowej.

Pogłębiające się pragnienie modlitwy słowem Bożym, staje się szczególnym znakiem naszych czasów, którego nie można "przegapić" i na który trzeba dać właściwą odpowiedź; staje się skuteczną drogą do odnowy naszego życia osobistego, życia w rodzinie i we wspólnocie. Jest najpewniejszą drogą w rozeznawaniu woli Bożej. Może stać się wiatykiem dla naszych współczesnych schorzeń duchowych i psychicznych. Nie jest to bynajmniej droga, która oddala się od rzeczywistości. Wprost przeciwnie. Należy podkreślić z całą mocą, że droga modlitwy Słowem Bożym zaproponowana w "Notatniku" pomyślana jest jako droga pośród codziennych spraw. Słowo Boże nie odrywa nas od codziennego życia, ale do niego prowadzi i je przemienia.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl