O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Rekolekcje Lectio Divina dla Szkoły Wychowawców 9-17 I 2019


Rekolekcje Lectio Divina
dla Szkoły Wychowawców WSD
9-17 stycznia 2019

 

Od 9 stycznia do 17 stycznia 2019 r. odbędą się rekolekcje lectio divina. Wezmą w nich udział kapłani i bracia zakonni ze Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych (edycja 2017-2019), którzy będą się modlili słowem zaczerpniętym z Ewangelii według św. Mateusza. Wprowadzenia do modlitwy będzie dawać Krzysztof Wons SDS.

Prosimy o modlitwę
w intencji uczestników rekolekcji,
prowadzącyego i kierowników duchowych!

„Pismo Święte często czytaj, a raczej świętej lektury nigdy z rąk swoich nie wypuszczaj. Ucz się tego, czego masz nauczać; w mowie trzymaj się przyjętej nauki, iżbyś «mógł opierając się na zdrowej nauce napominać i karcić opornych» (Tt 1, 9); «trwaj w tym, czegoś się nauczył i co zostało zwierzone, wiedząc, od kogoś się nauczył» (2 Tm 3, 14), gotowy zawsze «do zadośćuczynienia każdemu, który domaga się od ciebie sprawy z nadziei, jaką żyjesz» (1 P 3, 15). Niech uczynki twoje nie przeczą mowie, aby gdy przemawiasz w kościele, nie odpowiadał ci ktoś po cichu: «Dlaczego więc tego nie czynisz?»” - św. Hieronim, List do kapłana Nepocjana, 7.

[cyt. za: Św. Hieronim, Listy, T. I, tłum. J. Czuj, Warszawa 1952, s. 338]

---------------------------------------------------------------------

- informacje i zgłoszenia -
[STOWARZYSZENIE „FAUSTINUM”]
www.faustinum.pl

---------------------------------------------------------------------

Przypominamy wybrane homilie z lat poprzednich

---------------------------------------------------------------------

Polecamy „Pastores” - kwartalnik poświęcony formacji kapłańskiej !

   

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl