O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Zmarł śp. ks. Andrzej Urbański SDS, były generał salwatorianó ...


Zmarł śp. ks. Andrzej Urbański SDS, wieloletni misjonarz
i przełożony generalny salwatorianów (1999-2013)

 

W piątek, 15 marca 2019 roku, w Tanzanii, odszedł do Domu Ojca śp. ks. Andrzej Urbański SDS. Zmarły salwatorianin przez wiele lat z pasją pełnił posługę misyjną w Tanzanii. W latach 1993-1999 był wicegenerałem zgromadzenia salwatorianów, a w latach 1999-2013 przełożonym generalnym Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Po wielu latach posługi w ramach Misyjnej Pro-prowincji Tanzańskiej i w zarządzie zgromadzenia w Rzymie powrócił do rodzimej Polskiej Prowincji. Zmarł w Tanzanii, gdzie przebywał z okazji srebrnego jubileuszu Jordan University College, instytutu filozoficzno-teologicznego prowadzonego przez salwatorianów. W poniedziałek, 11 marca 2019 r., w czasie jubileuszowych obchodów przypomniał genezę JUCo.


zdjęcie z 2012 roku w trakcie realizacji filmu „Biblio, ojczyzno moja”

 

Jako przełożony generalny z uwagą towarzyszył i z troską wspierał posługę realizowaną przez Centrum Formacji Duchowej. 21 maja 2010 roku, na zakończenie pierwszego roku formacji w Szkole Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych 2009-2011 przewodniczył Eucharystii i wygłosił homilię „Osobista więź z Chrystusem gwarancją przetrwania w zlaicyzowanym świecie”.


„Osobista więź z Chrystusem gwarancją przetrwania w zlaicyzowanym świecie”
homilia ks. Andrzeja Urbańskiego SDS - Kraków, 21 maja 2010

Tę Eucharystię, - co mogło pozostać w pamięci jej uczestników -, sprawował w mocno zniszczonym i nasyconym potem pierwszych salwatoriańskich misjonarzy, apostołów północno-wschodnich Indii, ornacie przywiezionym z wioski Laitkynsew, niedaleko Himalajów. Tłumacząc ten symboliczny gest, podkreślający uniwersalizm salwatoriańskiego charyzmatu, ówczesny przełożony generalny, który wcześniej sam długie lata pełnił posługę misyjną na kontynencie afrykańskim, mówił do zgromadzonych formatorów diecezjalnych i zakonnych: „Przywiozłem ten ornat, aby Was zachęcić do napełniania duchem misyjnym Waszych wychowanków, bo Kościół jest ze swej natury misyjny i polski Kościół spełniał szczególnie w ostatnich 30 latach wielką rolę misyjną w świecie i nadal może ją spełniać. Idea misyjna jest nadal źródłem wielu powołań i wytrwania w nich”.

 

Ks. Andrzej Urbański SDS wziął również udział w dziękczynieniu za 15 lat Centrum Formacji Duchowej. W czasie w czasie nocy dziękczynienia w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini przewodniczył Eucharystii i wygłosił homilię: „W służbie Kościołowi świętemu i salwatoriańskiemu charyzmatowi”.


„W służbie Kościołowi świętemu i salwatoriańskiemu charyzmatowi”
homilia ks. Andrzeja Urbańskiego SDS - Trzebinia, 29 września 2012

„Bez wątpienia Centrum Formacji Duchowej od początku swego istnienia jest jednoznaczne w służbie Kościołowi św. i naszemu charyzmatowi salwatoriańskiemu. Charyzmat i cel CFD jest wskazaniem ku dobru, ku reformie, ku nadziei. Służąc pojedynczej osobie i jej indywidualności Centrum prowadzi formację duchową z zastosowaniem praktyki lectio divina, która jest jednym ze sposobów prowadzących do lepszego poznania Boga i Jego zbawczych planów w Jezusie Chrystusie, także w odniesieniu do naszego osobistego życia” - mówił w homilii. I dodał: „CFD jest opatrznościowym dziełem Bożym na nasze czasy. Gromadzi Lud Boży i służy mu na różnych drogach życia co potwierdza także, że dzieło ma bardzo salwatoriański charakter. CFD ma przyszłość w Ojczyźnie i poza nią. Daje nadzieje i odpowiedź na wezwania do nowej ewangelizacji, do pogłębienia wiary w ‘Roku Wiary’ i nie tylko”.

 

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl