O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Życie w mocy Ducha. Dzieje Apostolskie (płyty CD) - o. Ranier ...


Szkoła Biblijna

Życie w mocy Ducha.
Dzieje Apostolskie

o. Raniero Cantalamessa OFMCap
znany rekolekcjonista i kierownik duchowy,
członek Międzynarod. Komisji Teologicznej (1975-81)
od 1980 r. Kaznodzieja Domu Papieskiego

 

Sesja, podczas której o. Raniero Cantalamessa zgłębia drugi rozdział Dziejów Apostolskich opisujący wydarzenie Pięćdziesiątnicy oraz prowadzi słuchających do osobistego spotkania z działającym z mocą Duchem Świętym. Pięćdziesiątnica zaczęła się tamtego dnia, ale nigdy się nie zamknie i wszyscy ci, którzy wchodzą duchowo do Wieczernika z wiarą i wielkim pragnieniem otrzymania Ducha Świętego, na pewno Go otrzymają.

 

Tematy konferencji:

 • Konferencja I:
  Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym (Dz 2, 1-4)
   
 • Konferencja II:
  Piędziesiątnica i Babel (Dz 2, 5-13)
   
 • Konferencja III:
  Charyzmaty (Dz 2, 14-21)
    
 • Konferencja IV:
  Jezus, Mesjasz i Pan (Dz 2, 22-36)
   
 • Konferencja V:
  Piotr powiedział: "Nawracajcie się!" (Dz 2, 37-41)
    
 • Konferencja VI:
  Trwali na modlitwie (Dz 2, 42-36) 

 

Nagrania konferencji dokonano w czasie II Dni Duchowości Biblijnej w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Tłumaczenie na język polski: Danuta Piekarz.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl