O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Pokuta i przebaczenie. Czytanie Księgi Joela przed Wielkim Po ...


Pokuta i przebaczenie.
Czytanie Księgi Joela przed Wielkim Postem

SZKOŁA BIBLIJNA
21-23 lutego 2020

 

Wielki Post rozpoczyna się od czytania z Księgi Joela: „Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament” (Jl 2, 12). Celem sesji biblijnej będzie lektura całej Księgi Joela, tak by uchwycić zasadnicze elementy grzechu, pokuty, przebaczenia i nawrócenia. Ponadto sesja ta będzie próbą odpowiedzi na pytanie o związek katastrof globalnych i indywidualnych z grzechem.

 PROWADZI: ks. Wojciech Węgrzyniak - wykładowca Starego Testamentu na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, pisarz, kaznodzieja, rekolekcjonista.

 

=== === ===

BRAK MIEJSC [aktualizacja: 18-02-2020]

 

Sesje Szkoły Biblijnej przeżywane są w klimacie pustyni, ciszy i modlitwy osobistej. Uczestnicy są wprowadzani w teologiczne bogactwo i medytację wybranej księgi biblijnej w kontekście własnej historii życia. Mają możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i indywidualnej rozmowy z kierownikiem duchowym.

=== === ===

 

W Centrum Formacji Duchowej w Krakowie gościliśmy ks. Wojciecha Węgrzyniaka w czasie XIII Dni Duchowości Biblijnej „Prorocy - mężni świadkowie Boga. Jeremiasz i Amos” (10-13 XI 2016); wygłosił wtedy konferencje: „Amos - strażnik Słowa i sprawiedliwości społecznej” (11 XI). W dniach 13-15 kwietnia 2018 r. w ramach Szkoły Biblijnej prowadził sesję „Krzyk do Boga ze środka grobu. Księga Psalmów”. Treści z tego spotkania ukazały się drukiem w „Zeszytach Formacji Duchowej”.

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl