O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  „Czy chcesz być zdrowy?” 17-19 stycznia 2020 - in ...


„Czy chcesz być zdrowy?”
BIBLIODRAMA - WARSZTATY
17-19 stycznia 2020

 

W dniach 17-19 stycznia 2020 r. odbyła się sesja warsztatowa „Czy chcesz być zdrowy?”. Spotkanie - bibliodramę prowadzili: ks. Tomasz Knop - teolog duchowości, nauczyciel akademicki, psychoterapeuta, lider psychodramy i bibliodramy, kapelan hospicjum, kierownik duchowy, rekolekcjonista [więcej]; oraz Katarzyna Kamińska - nauczyciel akademicki, muzyk, lider bibliodramy; doskonali swoje umiejętności prowadzenia warsztatów także w Polskim Instytucie Psychodramy.

Co dobrego może być w trwaniu w chorobie? Czy mogę mieć z tego tytułu jakieś profity? Takie pytania mogą wydawać się absurdalne. Ale czy na pewno? Jezus przychodzi leczyć chorych, nie ich choroby. To, co pochodzi z ciała, jest jedynie wskazówką do odkrywania głębi drugiego człowieka. Dlatego Jezus pyta chorych: „Czy chcesz być zdrowy?”. Na to pytanie i jemu podobne będziemy starali się odpowiedzieć, rozważając historię człowieka uzdrowionego nad sadzawką Betesda.

---------------------------------------------------------------------

NAGRANIA HOMILII
które wygłosił ks. Tomasz Knop

---------------------------------------------------------------------

homilia – wspomnienie św. Antoniego, opata, 17 stycznia 2020
[czytania z piątku 1. tygodnia okresu zwykłego – rok II]
1 Sm 8, 4-7. 10-22a; Ps 89, 16-17. 18-19; Mk 2, 1-12

NAGRANIE HOMILII Z 17 STYCZNIA 2020
[KLIKNIJ, BY ODSŁUCHAĆ]

„Czy chcesz być zdrowy?” – oto temat sesji-bibliodramy, która rozpoczyna się dzisiaj. Stajemy wobec tego pytania, ale [jest] ważne, abyśmy dali sobie czas na odpowiedź. Nie chodzi o to, abyśmy na nie teraz i natychmiast odpowiadali. Można to zrobić, ale może warto trochę z tym pytaniem pochodzić, pomyśleć…, żeby wiedzieć, o co Jezus mnie pyta i żeby wiedzieć, czego ja naprawdę chcę i na ile. Zanim zatem będziemy na to pytanie odpowiadać przyjrzyjmy się dzisiejszej Ewangelii. A dzisiaj w Ewangelii to pytanie nie pada. Jezus nie pyta nikogo: „Czy chcesz być zdrowy?”. Dzisiaj mamy bardzo ciekawą sytuację. (…).

ks. Tomasz Knop

---------------------------------------------------------------------

homilia – sobota 1. tygodnia okresu zwykłego (rok II), 18 stycznia 2020
1 Sm 9, 1-4. 17-19; 10, 1; Ps 21, 2-3. 4-5. 6-7; Mk 2, 13-17

NAGRANIE HOMILII Z 18 STYCZNIA 2020
[KLIKNIJ, BY ODSŁUCHAĆ]

„Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają”. Jet pewien paradoks choroby czy chorowania, że dzięki nim możemy poznać Tego, który uzdrawia, bo nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Z tej perspektywy choroba staje się szansą spotkania Jezusa i doświadczenia zbawienia, ratunku, pomocy. Nie wszyscy są w stanie to wziąć, nie wszyscy są w stanie to przyjąć. Faryzeusze, na przykład, uważają się za sprawiedliwych i dobrych, w tym sensie: za zdrowych. Być może przypominamy sobie modlitwę, jaką kierują faryzeusz i celnik. Pamiętamy celnika, który bije się w piersi, nie śmie oczu podnieść i prosi o przebaczenie, o uzdrowienie z grzechów. I pamiętamy modlitwę faryzeusza, który mówi, jakie to on dziesięciny składa, jak to on się modli, jaki to on jest sprawiedliwy. I właściwie jego modlitwę można podsumować: „Dziękuję Ci bardzo, Panie Boże, że cię nie potrzebuję”. (…)

ks. Tomasz Knop

---------------------------------------------------------------------

homilia – II Niedziela Zwykła (rok A), 19 stycznia 2020
Iz 49, 3. 5-6; Ps 40, 2ab. 4ab. 7-8a. 8b-10; 1 Kor 1, 1-3; J 1, 29-34

NAGRANIE HOMILII Z 19 STYCZNIA 2020
[KLIKNIJ, BY ODSŁUCHAĆ]

Razem ze św. Janem Chrzcicielem stajemy dziś nad Jordanem i jesteśmy świadkami tego, jak Duch Święty spoczął na Jezusie. Warto przez chwilę zatrzymać się na tym obrazie zstępowania i spoczywania Ducha Świętego na Jezusie. Trochę łączy się nieporozumienie z tym gołębiem, z tą gołębicą. Jeśli ktoś myśli, że Duch Święty wcielił się, że przyjął ciało gołębicy, to jest w błędzie, bo Duch Święty nie ma ciała. Nie jest ptakiem. Jest kłopot z tym, jak Go pokazać. Skoro nie ma ciała, skoro jest niewidoczny, pokazuje się Go jako ptaka, a właściwie chodziłoby o to, żeby pokazać nie to, co widać, ale to, czego nie widać. Wiem, że to dziwnie brzmi, bo jak pokazać to, czego nie widać. W tym, co mówi Jan Chrzciciel i w tym zstępowaniu niczym gołębica chodzi o pewien ruch, który się dokonuje; chodzi o pewien czasownik, który oznacza zasiadanie w gnieździe (…)

ks. Tomasz Knop

---------------------------------------------------------------------

Bibliodrama jest procesem interakcji między słowem Bożym a grupą osób, w którym próbuje się zintegrować przekaz biblijny z osobistymi doświadczeniami. Celem jest pogłębione rozumienie Biblii oraz doświadczenie religijne na bazie identyfikacji uczestników z postaciami i sytuacjami biblijnymi [więcej nt. bibliodramy].

O warsztatach metodą bibliodramy
z ks. dr Tomaszem Knopem rozmawia Anna Przewoźnik

W naszym domu warsztaty bibliodramy odbyły się już kilkakrotnie: „Jezus i kobieta” (19-21 IV 2016), „Jezus i Jego uczeń” (23-25 IX 2016), „O Bogu, który szuka człowieka” (13-15 III 2017), „Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament...” (2-4 X 2017), „Spotkanie z Jezusem przy studni” (6-8 III 2018), „Czym jest człowiek? - Ps 8, 5” (1-3 X 2018), O przebaczeniu” (18-20 I 2019) i „Porażka, która prowadzi do zwycięstwa” (27-29 IX 2019). Kolejne warsztaty zaplanowane są w drugiej połowie 2020 roku: „Niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (25-27 IX 2020).

  

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl