O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  „W zwoju Księgi o mnie napisano” (Ps 40, 8). Moje ...


„W zwoju Księgi o mnie napisano” (Ps 40, 8).
Moje życie w Księdze Psalmów
*

Dzieje Apostolskie. Rzecz o Kościele
REKOLEKCJE DLA DUCHOWNYCH
I OSÓB KONSEKROWANYCH

14-16 lutego 2020

- ZAPOWIEDŹ -

 

W terminie 14-16 lutego 2020 r. odbędzie się w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie sesja rekolekcyjna dla duchownych i osób konsekrowanych.

Spotkanie miał prowadzić* kard. Luis Antonio Tagle - arcybiskup Manili na Filipinach (2011-2019), przewodniczący Caritas Internationalis (2015-), rekolekcjonista, prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów (2019-).

Spotkanie rekolekcyjne dla duchownych i osób konsekrowanych w terminie 14-16 lutego 2020 r. poprowadzi abp Grzegorz Ryś - metropolita łódzki, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, rekolekcjonista. Temat spotkania będzie brzmiał: „Dzieje Apostolskie. Rzecz o Kościele”.


kard. Luis Antonio Tagle - arcybiskup Manili (Filipiny), abp Grzegorz Ryś - metropolita łódzki
[foto z lewej: Archdiocese of Manila - Office of Communications; foto z prawej: CFD Kraków]

możliwość udziału już tylko jako osoba dochodząca [aktualizacja: 18-10-2019]

=== === === === ===

[aktualizacja: 07-02-2020]

* Dnia 6 lutego br. ksiądz kardynał Luis Antonio Tagle przekazał nam wiadomość, że nie może przyjechać do Krakowa i poprowadzić zaplanowanej na dni 14-16 lutego 2020 roku sesji dla osób duchownych i konsekrowanych. Bardzo mu przykro z tego powodu i przeprasza wszystkich uczestników, że nie może być z nami. Jego nieobecność związana jest nowymi obowiązkami, jakie zostały mu powierzone w Kościele. W grudniu ubiegłego roku papież Franciszek mianował go prefektem Kongregacji Ewangelizacji Narodów. Kardynał Tagle wstrzymywał się do tej pory z decyzją co do przyjazdu, aby upewnić się, czy nowe obowiązki, które podejmie z początkiem lutego mimo wszystko pozwolą mu na przyjazd. Niestety, ostatecznie zmuszony był odwołać swój udział w sesji.

Pod nieobecność kard. Tagle sesję dla duchownych i konsekrowanych w dniach 14-16 lutego 2020 roku poprowadzi abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. Temat sesji: Dzieje Apostolskie. Rzecz o Kościele.

Krzysztof Wons SDS

=== === === === ===

Wersety psalmów oddychają ludzkimi historiami i modlitwami. Słychać w nich radosne głosy uwielbienia, dziękczynienia, ale także szloch i krzyk wydobywający się z głębokości człowieczego cierpienia. Jest w nich ludzki pokój i gniew, radość i złość, błaganie i przepraszanie. Na wszystkich stronicach psałterza utkanych z ludzkich losów niezmiennie obecny jest Bóg. Słucha naszych psalmowych modlitw i jęków. Dni pustyni będą pomagały w odkrywaniu własnego życia we wnętrznościach natchnionych psalmów: „W zwoju Księgi jest o mnie napisane”. W programie: konferencje biblijne, konwersacje z prowadzącym, wprowadzenia do osobistej modlitwy psalmami. Zostanie zaproponowany czas pełnego skupienia i medytacji w przestrzeni pustyni. Sesja w klimacie pustyni, ciszy i modlitwy osobistej.

=== === === === ===

Spotkania rekolekcyjne dla księży i osób zakonnych odbywały się w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie już w poprzednich latach. Prowadzili je: kard. Robert Sarah (2019), abp Grzegorz Ryś (2018), Amedeo Cencini FdCC (2017), Innocenzo Gargano OSBCam (2016), Raniero Cantalamessa OFMCap. (2015), Giovanni Dal Piaz OSBCam (2012), abp Bruno Forte (2010), Krzysztof Wons SDS (2003). Spotkania te wpisywały się w nurt życia Kościoła, np. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia (2016), Rok Życia Konsekrowanego (2015) czy Rok Kapłański (2010), a stawały się też odpowiedzią na prośby ich uczestników.


=== === ===

Od 1 do 3 lutego 2019 r. ponad 230 duchownych i osób konsekrowanych przeżywało w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie rekolekcje, które prowadził kard. Robert Sarah. Ich mottem były słowa św. Pawła z listu do Filipian: „Dla mnie żyć to Chrystus” (Flp 1, 21). Dni pustyni przeżywane z prefektem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów były dla uczestników okazją powrotu do pierwotnej miłości, do odnowy osobistego zaangażowania powołaniowego.


www.cfd.sds.pl/rekolekcje-z-kardynalem-Robertem-Sarahem

=== === ===

W czasie rekolekcji „Jedność działania Ducha. Charyzmat i sakrament” od 2 do 4 lutego 2018 r. abp Grzegorz Ryś zaproponował duchownym i osobom konsekrowanym m.in.  lekturę listu Kongregacji Nauki Wiary „Iuvenescit Ecclesia”.

homilie z sesji „Rozpal w sobie na nowo charyzmat powołania”

na zdjęciu: abp Grzegorz Ryś (2 II 2018)

=== === ===

W dniach od 25 do 27 stycznia 2017 r. odbyła się sesja rekolekcyjna dla księży i osób konsekrowanych „Rozpal w sobie na nowo charyzmat powołania”, którą prowadził Amedeo Cencini FdCC - ceniony włoski formator..

homilie z sesji „Rozpal w sobie na nowo charyzmat powołania”

na zdjęciu: Amedeo Cencini FdCC (25 I 2017)

=== === ===

W Roku Miłosierdzia rekolekcje „Miłosierni jak Ojciec” prowadził Innocenzo Gargano OSBCam (27-29 I 2016). Wprowadził do przemodlenia własnego powołania i misji w świetle perykop o Bożym miłosierdziu, wskazanych w bulli Misericordiae Vultus.

homilie z sesji „Miłosierni jak Ojciec”

na zdjęciu: Innocenzo Gargano OSBCam i Danuta Piekarz (27 I 2016)

=== === ===

W Roku Życia Konsekrowanego był wśród nas Raniero Cantalamessa OFMCap Kaznodzieja Domu Papieskiego prowadził spotkanie „Śluby przeżywane według Ducha” (31 V - 2 VI 2015).

homilie z sesji „Śluby przeżywane według Ducha”

na zdjęciu: Raniero Cantalamessa OFMCap. (31 V 2015)

=== === ===

Giovanni Dal Piaz OSBCam, przeor kamedułów z Pustelni św. Jerzego w Rocca di Garda (Włochy), prowadził sesję dla przełożonych męskich i żeńskich instytutów zakonnych, zarządów lokalnych i odpowiedzialnych za formację „Odnowa odnowy. W jakim kierunku podążać?” (15-17 V 2012).

homilie z sesji „Odnowa odnowy. W jakim kierunku podążać?”

na zdjęciu: Giovanni Dal Piaz OSBCam i Danuta Piekarz (15 V 2012)

=== === ===

Z okazji Roku Kapłańskiego rekolekcje „Podążając za Tobą…” (29-31 I 2010) dla ponad stu kapłanów diecezjalnych i zakonnych prowadził abp Bruno Forte, metropolita Chieti-Vasto we Włoszech. Zaproponował ich uczestnikom drogę lectio divina, którą przeżył wspólnie z Janem Pawłem II podczas rekolekcji wiekopostnych w roku 2004.

homilie z rekolekcji „Podążając za Tobą…”

na zdjęciu: abp Bruno Forte (29 I 2010)

=== === ===

Polecamy również materiały z sesji „Rozwój i zamieranie wspólnoty zakonnej. Kryteria rozeznawania”, którą prowadził Krzysztof Wons SDS.

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl