O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Zeszyty Formacji Duchowej - nowy charakter ZFD - styczeń 2006 ...


Zmienia się charakter „Zeszytów”

Od 2006 roku Zeszyty Formacji Duchowej proponować będą nową formułę spotkań ze słowem pisanym. Chcemy jeszcze bardziej ożywić i wzmocnić aspekt formacyjno-praktyczny oraz osobowy kontakt z Czytelnikiem. W jaki sposób? Będziemy zamieszczali w Zeszytach zapisy spotkań formacyjnych prowadzonych „na żywo” w CFD. Zeszyty będą więc zapraszały przez lekturę do udziału w sesjach formacyjnych, prowadzonych przez osoby posiadające szczególne doświadczenie w wychowaniu ludzkim i duchowym, cieszące się dużym autorytetem jako wychowawcy. Czytelnik będzie motywowany przez autora do przebycia razem z nim konkretnej drogi formacyjnej na wybrany temat. Autorzy będą towarzyszyli w rozważaniu i pogłębianiu życiowych zagadnień. Koncentrować będą na jednym temacie, konsekwentnie rozwijanym w kolejnych rozważaniach. Mamy nadzieję, że taka forma lektury pomoże głębiej wniknąć w temat o ważnym znaczeniu dla naszego dojrzewania psychicznego i duchowego. Zamieszczane w Zeszytach treści będą zapisem słowa mówionego, co może jeszcze bardziej pomóc w żywym kontakcie z prowadzącym i poczuć się osobiście adresatem procesu wychowawczego, jaki zaproponuje. Rozważania zamieszczone w Zeszytach mogą służyć nie tylko jako osobista lektura, ale także jako gotowy materiał do spotkań formacyjnych w grupach kościelnych: świeckich czy duchownych (kursy, rekolekcje, skupienia).

* * *

Od roku 2006 „Zeszyty” stają się kwartalnikiem

Do tej pory „Zeszyty” ukazywały się trzy razy w roku. Począwszy od stycznia 2006 będą ukazywały się kwartalnie, a więc cztery razy w roku. W programie na rok 2006 proponujemy następujące sesje formacyjne:

    • Mieczysław Kożuch SJ, Jak radzić sobie z lękiem?
    • Amedeo Cencini FdCC, Słowo Boże i formacja
    • Raniero Cantalamessa OFM Cap. Życie w mocy Ducha
    • ks. Krzysztof Grzywocz, Depresja a życie duchowe 

Przypominamy o odnowieniu prenumeraty na rok 2006. Zachęcamy do kontynuowania prenumeraty „Zeszytów” i informowania bliskich o naszym kwartalniku. Pierwszy numer Zeszytów na rok 2006 ukaże się w styczniu. Zostanie on przesłany osobom, które dokonały wcześniejszej wpłaty. Brak uprzedniej wpłaty przyjmujemy jako rezygnację z dalszej prenumeraty.

Od stycznia roku 2006 cena 1 egz. w prenumeracie krajowej wynosi 8 zł (w sprzedaży poza prenumeratą 9, 50 zł.). Koszt prenumeraty rocznej 32 zł., półrocznej 16 zł. W prenumeracie koszty wysyłki na terenie kraju pokrywa Wydawca. Prenumerata zagraniczna jest droższa o koszty przesyłki zagranicznej. Dla nabywających więcej niż 5 egz. tego samego numeru „Zeszytów” przewidziane są zniżki: W prenumeracie – 10 %, w sprzedaży detalicznej – 5 %. Zapisy na prenumeratę trwają przez cały rok. Istnieje możliwość nabycia egzemplarzy archiwalnych.

Wpłaty dokonuje się na blankiecie przekazu pocztowego lub bankowego. Należy podać imię i nazwisko oraz dokładny adres zamawiającego. Z serca dziękujemy za dodatkowe ofiary złożone na utrzymanie i rozwój „Zeszytów”.

Zamówienia prosimy kierować na adres:

Salwatorianie – Centrum Formacji Duchowej
ul. Św. Jacka 16, 30-364 Kraków
PKO BP II/O Kraków PL 55 1020 2906 0000 1102 0107 9342

Wszelkie prośby, zapytania, reklamacje można zgłaszać na adres Redakcji:

Zeszyty Formacji Duchowej
Redakcja
ul. Św. Jacka 16, 30-364 Kraków
tel. (012) 269 23 97; tel/fax (012) 254 60 60
zeszyty@salwatorianie.pl; www.cfd.salwatorianie.pl

 

w imieniu Redakcji
Ks. Krzysztof Wons SDS

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl